Znie to podobne, ale nie je to isté: čo je rozdiel medzi RAM a ROM?

Pravdepodobne už každý používatel inteligentných prístrojov sa už stretol s dvoma dobre známymi pamäťami: s RAM-om a ROM-om. Mnohí avšak nevedia, že čo presne znamenajú tieto skratky a čo je vlastne rozdiel medzi tými dvoma formami ukladania údajov.

Prečo je dôležité RAM v prípade jedného laptopu alebo počítača? Čo ukladá ROM a prečo je nevyhnutné v prípade aj stolných a prenosných prístrojov? V nasledovnom článku chceme objasniť tieto dôležité otázky a predstaviť našim čitateľom, čo znamenajú tieto dve mistické skratky.

Čo je to RAM?

Názor RAM je anglický výraz, takže skratka pomenovania Random Acces Memory. Tri písma pokrývajú takú pamäťovú jednotku, čo je nevyhnutný a rozhodujúci prvok aj v prípade stolových aj v prípade prenosných počítačov. Ak sa chceme vyjadriť velmi každodenným spôsobom, tak by sme povedali, že RAM je všeobecný názov zapisovateľných a čitateľných pamäťových moduloch, ktoré majú aj viac typov z hladiska oblasti používania, napríklad takzvaná statická (SRAM), alebo dimanická (DRAM) pamäť.

Dva najdôležitejšie údaje RAM je kapacita ukladania, naďalej rýchlosť pamäťového modulu. Velkosť ukladacej kapacity môže byť odlišná, avšak minimum je štandardne 4 GB. Samozrejme v prípade náročnejšieho použitia (napríklad používanie grafických softvérov) sa odporúča používať s väčším výkonom, aspoň pamäť s velkosťou 16 GB.

Rýchlosť pamäťového modulu oproti kapacity ukladania sa merajú nie v gigabajtoch, ale v MHz a to stanovuje, že ako rýchlo vieme ukladať údaje do pamäti, respektíve ako rýchlo ich vieme prečítať. Nakolko RAM-y sú priamo čitateľné aj zapisovateľné prostredníctvom používatela, ale ich obsah informácie zmiznú s výpadkom napájania.

Čo je to ROM?

Tri písma ROM sú takisto z anglického vyjadrenia, skrata Read Only Memory. To znamená nasledovné: len čitateľná pamäť. Už aj z toho dá sa uhádnuť, že údaje umiestnené na ROM sa nadá zmeniť prostredníctvom používatela, sú integrovatelné iba raz, štandardne pri výrobe, výnimky sú ale modernej2đie technológie EPROM a EEPROM v prípade ktorých údaj písaný do pamäti je odstránitelný aj programovatelný.

ROM-y v závislosti od prístrojov sú schopné zachovať informácie aj v beznapäťovom stave obmedzene alebo neobmedzene. Práve preto ich používajú hlavne na zachovanie, ukladanie firmware-ov, alebo nastavených údajov, ktoré patria k programom. Ale sú aj jednotlivé typy, ktoré nám umožňujú aj ukladanie našich osobných údajov (napríklad CD-ROM, alebo pamäť flash).

Takže čo je hlavný rozdiel?

ROM nie je zapisovateľný prostredníctvom používatela, zohráva dôležitú úlohu hlavne pri zapnutí počítača. Oproti tomu RAM je zapisovateľný aj čitalelný a jeho hlavná úloha je, aby zabezpečil potrebné ukladanie údajov pre stabilné fungovanie fungujúceho systému. Dôležitá vlastnosť ROM-u je, že je schopný ukladať údaje aj v stave bez napájania, kým oproti tomu RAM vie zachovať uložené údaje iba pod zdrojom energie.

Jedna vec je ale spoločná aj v RAM aj v ROM. Hoci v posledných rokoch technológia sa velmi vela rozvíjala a prešla rôznymi zmenami, ale ak chcete prevádzkovať jeden počítač, tablet alebo laptop, tak určite budeme potrebovať vhodný ROM a RAM s príslušnými parametrami.


Stiahnúť článok vo formáte PDF

Bakos Bence
Bakos Bence

Konateľ spoločnosti DigiCode Kft. je zodpovedným manažérom online zákazníkov a nákupného zážitku, jeho jedna z hlavných úloh je koordinácia tímu Sales.

Dôležité, používatelné typy, triky,
informácie a štúdie.

Zaregistrujte a buďte informovaní!

Odoberať novinky

Záujem a dopyt