Otázky súvisiace s akumulátormi mobilných tlačiarní Zebra

Prečo je výhodné používať akumulátor značky Zebra®?

Batérie Zebra zabezpečujú miximálnu dobu fungovania, zabezpečujú maximálnu životnosť a používajú ochranné obvody na predchádzaniu predčasného zlyhania.

Čo je rozdiel medzi rôznými technológiami akumulátorov?

Niklo-kadmiové (NiCd)
Starší s krátším životným cyklom, Produkty Zebra série napríklad PA ™ / PT ™
Staršia, ale spolahlivá technológia akumulátorov. Opakované nabíjanie ho môže poškodiť ak úplne vybíja, to je "Memory Effect".

Niklovo-kovové hybridné (NiMH)
Produkty série Encore® (EOL), Cameo®, PS 2100 ™
Tieto akumulátory ponúkajú o 30% vyššiu kapacitu nabíjania, ako rozmerovo podobné NiCd batérie. Je menej pravdepodobné, že "Memory Effect" sa objavuje.

Lítiovo-iónové (Li-ion)
Séria QL ™ Plus, séria RW ™, séria MZ ™, séria PS 2100 ™
Obsahuje chemické zloženie najnovších dobíjateľných akumulátorov.
"Memory Effect" neovplyvňuje Li-ion. Zabezpečí tú istú kapacitu a prevádzkový čas len v menšom, lahšom prevedení.
Li-ion je najpopulárnejší medzi mobilnými telefónmi, PDA, terminálom na prenos údajov a laptopom.

Ako treba používať akumulátor tlačiarne v dosiahnutia maximálneho výkonu?

Niklo-kadmiové a niklovo-kovové hybridné prvky vyžadujú kondicionovanie. Ak batéria vyžaduje kondicionovanie, nabite ho, potom párkrát nechajte úplne vybiť akumulátor. Ak úplne nabíjate batériu, tak počkajte kým sa úplne vybije, tak ho môžete "vytrénovať", aby ste zistili úplnu kapacitu. To umožňuje dosiahnúť maximálnu kapacitu akumulátora.

Prečo som dostala akumulátor Zebra úplne vybitý?

- V zachovaní maximálnej životnosti nových prvkov Zebra vyrobí a skladuje nové batérie vo vybitom stave. Ku každého akumulátoru patrí jedna etiketa, čo stanovuje, že ako ho treba nabíjať.
- Batérie Li-Ion sú čiastočne nabíjané a pri prevzatí bude účtovaný ďalší poplatok.

Čo znamená certifikácia amperage?

Typická certifikácia amperage je ampérhodina 0,7 a 4,2 pre akumulátor tlačiarne Zebra. To znamená, že ak jeden úplne nabitý akumulátor je 4,2 ampérov, tak to zabezpečí cez jednu hodinu. Nakolko štandarný tlačový cyklus je ovela nižší, ako toto množstvo, tak akumulátor môžete používať cez viac hodinu, pred ďalším nabíjaním.

Kolko vydrží jeden akumulátor?

Akumulátory, čo dodáme našim zákazníkom majú čo najvyššiu kvalitu, batérie NiCd, NiMH a Li-Ion majú obmedzenú trvanlivosť. Životnosť batérie stanovuje "rýchlosť samovyprázdňovania akumulátoru". Počet nabíjacych cyklov jednotlivých akumulátor sa mení v závislosti od chémie.

Ako môžem zistiť, že by vymenili akumulátor?

- Tlačiareň môže hlásiť komunikačné problémy (napríklad vynecháva etikety, alebo nereaguje), zlú kvalitu potlače, vydať brúsny zvuk.
- Ak úplne nabíjate akumulátor a dostanete spotrebovaný prevádzkový čas, tak je potrebné vymeniť.
- Balíky Li-Ion akumulátorov Zebra obsahujú taký kód dátumov, čo umožňuje, aby ste vedeli sledovať životnosť a kvalitu životnosti batérie.
Používatelia musia kontrolovať dátumové kódy vzťahujúce sa na akumulátor a po predpokladanej dĺžke života (1-2 roky) ich musia vychodiť. Prvé tri číslice tochto dátumového kódu označuje deň a posledné dve číslice po čiare označuje rok.

Kam môžem odovzdať použité akumulátory mobilných tlačiarní?

Zebra Technologies Corporation sa dobrovoľne zúčastňuje v takom priemyselnom programe, čo tieto užitočné batérie na konci životného cyklu zozbierajú a recyklujú. Program RBRC® znamená pohodlnú alternatívu pre umiestnenia do smeti alebo komunálneho odpadu použitých Li-Ion batérií, čo môže byť ilegálny vo Vašej oblastí. Prosíme, kontaktujte nás ohladom zákazov/obmedzení recyklácie alebo likvidácie Li-Ion akumulátorov.

Ako sa môžeme vyhnúť pred nečakaným a rýchlym vybitím akumulátora?

- Uchovávajte akumulátor mimo nadpriemernej zime alebo vysokému teplu a nikdy nevystavte akumulátor priamemu slnečnému žiareniu.
- Uistite sa, že počas používania prístroju 802,11b sú nastavené vhodné rádiové nastavenia. Tieto nastavenia sú konfigurovatelné nasledovne: "Tlačiareň", "Sieťové nastavenia", "Nastavenia RF" a tam Label Vista ™. Existuje jedno také špeciálne nastavenie, čo nazývame ako "Power Mode". Táto hodnota ovplyvňuje spotrebu používanej energie v tlačiarni prostredníctvom sieťovej rádiovej karty. Vypnuté nastavenie prepne rádio do režimu CAM (Constant Awake Mode). Rádio výrobcu Motorola Symbol® ponúka rôzne režimy úspory energie "1" (najlepší prenosový výkon) "najlepší" (najviac šetriaci energiu). Rádio Cisco® má k dispozícií rýchly spôsob úsporu energie ("1,4" je úspora energie a CAM, nie je škálovateľný) a režim plnej úspory energie ("najviac šetriaci).
- Ak na dlhší čas (viac ako 5 dní) necháte akumulátor v tlačiarni, tak to spôsobuje vybíjanie. V dôsledku samovybíjania akumulátor môže úplne vybiť. V niektorých prípadoch to môže poškodiť batériu.
- Vyberte si tú tlačovú médiu, čo vyžaduje najnižšiu teplotu. Kontaktujte nás, pomôžeme Vám vybrať tú najlepšiu!
- Ak na každú etiketu tlačíte ten istý text alebo grafiku, zvážte používanie predtlačenej etikety.
- Nastavte pre médiu vhodnú tmavosť, rýchlosť tlače a tlak tlačovej hlavy.

Bude fungovať nabíjačka Zebra aj s akumulátorom mobilnej tlačirne?

Nabíjačky akumulátorov nie sú menitelné. Nabíjačky batérie Li-Ion nabíjajú iba batérie Li-Ion a nabíjačky niklovo-kovové hybridné nabíjajú len akumulátory NiMH.

Prečo je výhodné používať nabíjačku Zebra?

- V prípade používania batérií Li-Ion existuje jeden ochranný elektrický obvod, čo poskytuje ochranu proti prebíjaním a prepätím. Nabíjačky Zebra môžu hodnotiť stav akumulátorov, môžu oživiť, alebo prestať, ak vykonajú minulú nápravu. Napätie, teplota a úplná nabíjacia lehota je takisto pozorovaná počas procesu, aby ste zabránili voči takým prípadom, ktoré môžu poškodiť akumulátor.
- Batérie NiMH nabíjačky Zebra nabíjajú velmi opatrne, berúc ohľad na teplotu a napätie akumulátoru v záujme predchádzaniu poškodenia buniek. Nabíjačka hodnotí stav buniek v záujme stanovenia toho, či je zlé alebo nie.
Akumulátory sú zložitý prístroje, ktoré vyvíjali spolu s nabíjačkou. Používanie inej nabíjačky môže spôsobiť poškodenie, fungovať nesprávne a/alebo znamenať bezpečnostné riziko! Nabíjačky vyrobené iným výrobcom, alebo nabíjačky neschválené prostredníctvom Zebra môžu mať k dispozícií vyššie hodnoty nabíjania, ktoré môžu spôsobiť nadmerné nabíjanie, poškodenie akumulátoru alebo spôsobiť zhoršenie kvality akumulátora.
Nikdy nepoužívajte takú nabíjačku, čo výrobca akumulátoru neodporúča!

Ako dlho mám nabíjať akumulátor?

Dĺžka nabíjania závisí od typu používania; medzi bežnými podmienkami nabíjanie akumulátora trvá cca. 8 hodín. Pridanie opcie rádia môže ovplyvniť nabíjaciu dobu.

Aká je záruka na akumulátor Zebra?

Ak akumulátory prenosných tlačiarní sú bez chýb materiálu a vyhotovenia, tak záručná lehota je platná do jedného roka od zakúpenia. V prípade zlyhania počas záručnej doby Zebra vymení chybný diel, ak na danom akumulátore nie je poškodenie alebo nedošlo k zneužitiu zo strany používateľa.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt