Výhody mobilnej tlače v sklade

Pre zvýšenie presnosti a efektívnosti v skladoch a distribučných centrách je nevyhnutné zavedenie systémov čiarových kódov a rádiofrekvenčná identifikácia (RFID). Podnikania môžu zlepšiť tie vlastnosti s používaním mobilných tlačiarní a tlačou kotúčových etikiet, naďalej so zavedením čiarových kódov a systémom RFID. Služia ako príslušenstvo pre stolné operácie čiarových kódov a RFID. S mobilnými tlačiarňami môžete znížiť chyby operátorov, zjednoduchšiť pracovné procesy a etiketovanie na nevýhodných miestach, ďalej môžete zredukovať náklady súvisiace s odstránením chýb. Pomocou mobilných tlačiarní môžete prekonať vzdialenosť, nakolko tie profesionálne prístroje umožňujú prenosnosť pre kolegov/zamestnancov, čo častokrát poskytuje plnú návratnosť investícií za menej ako jeden rok, ak ich používate v sklade, distribučných centrách alebo v iných priemyselných prostredí. Návratnosť prebieha príliš rýchlo pri zariadení ktoré majú k dispozícií existujúce bezdrôtové siete, veď relatívne malá prírastková investícia do mobilných tlačiarní prinesie nové nápady a cesty v záujme zvýšenia efektivity a zníži chyby používatelov, ďalej využíva prednosti bezdrótovej siete a infraštrukturálne investície.

Automatická identifikačná technológia (RFID), čo spolieha na rádiofrekvenčné vlny (RF) aby kódovala digitálne údaje. Koncepcia RFID je podobná ako technológia čiarových kódov. Odlišne od čiarových kódov RFID nevyžiada viditelnú etiketu alebo tag pre čítanie ukladaných informácií. Nasledovné zhrnutie ukáže na to, kde má význam rozšítiť systém čiarových kódov a etiketovacie operácie RFID s bezdrótovými a/alebo mobilnými tlačiarňami.

Všeobecné mobilné tlačové procesy etikiet

Obchody môžu používať mnohostranné výhody presnosti etiketovania a zlepšenia skladových procesov, čo zabezpečujú mobilné tlačiarne, vrátane aj príjem/výdaj tovaru, zabezpečenie kvality, komisia, balenie, preprava a cross-docking.

Zlepšenie príjmu a výdaja tovaru

 Všeobecná prax je, že spoločnosti tlač etikiet prichádzajúcich produktov vybavia napríklad v centrálnej kancelárií, po po prijatí predbežného oznámenia od dodávatela. Etikety sú skladované v kancelárií, čo príslušný pracovník po prevzatí obvykle pošle naspäť s chybou. Tento proces vyžaduje, aby pracovníci vykonali zbytočnú a časovo náročnú prácu medzi miesto prijatia tovaru a kancelárie. To vytvára možnosť, aby pracovník umiestnil zlé etikety na prepravu, balíky. Odstránenie tento procesu pomocou mobilných tlačiarní vo veľkej miere zvýši proeduktivitu a presnosť. Ak pracovníci používajú vysokozdvižný vozík, tak pomocou tlačiarne môže vyhotoviť etikety s čiarovými kódmi a prijaté produkty môžu ihneď vykladať. Tento sbôsob zabezpečí, aby ste vyhotovili etikety a čiarové kódy pre snímanie a pre fungovanie iných automatizovaných systémov spracovania. Treba zabezpečiť možnosť etiketovania produktov už na prijímacúcom mieste, takto identifikácia s čiarovými kódmi a iných automatizovaných aplikácií budú plne využívatelné a to prináša maximálne výhody. Na mieste prevzatia tovaru alebo na iných externých miestach pracovníci môžu označiť velké šarže a náklady pomocou mobilných tlačirní, ktoré majú rôzne modely pre používanie v interiéri alebo exteriéri. Pomocou kotúčových mobilných tlačiarní môžete vytvoriť dokumentácie, etikety na sledovanie tovaru, položky bez označenia a môžete vymeniť poškodené alebo nesprávne etikety na mieste.

Predbežné úlohy zabezpečenia kvality

Na stanici QA kontrolóri môžu využívať mobilné tlačiarne pre vyhotovenie dobre čitatelných etikiet a pre úlohy zabezpečenia kvality. Pracovníci môžu vybrať, aby na prijaté tovary aplikovali etikety na sledovanie alebo pre položky zo zásob. V nemocniciach môže slúžiť aj na označenie vzoriek, čo môžete sledovať počas celého testovania a naznačovať laboratórií, že aké potrebné vyšetrenia musia vykonať. Pracovníci pre zabezpečenie kvality môžu používať aj mobilné telefóny a takto mobilné tlačirne jednoznačne identifikujú procesy s etiketami, anpríklad chybné, nové, atď. Používanie mobilnej tlačiarne takmer vylučuje možnosť chybného zaznamenania položiek, vďaka čomu sa môžeme vychnúť problémom s kvalitou.

Cross docking

Skladové procesy používaním Cross docking sú efektívnejšie, môžeme znížiť čas príjmu a prekladania tovaru. Mobilná tlač nám ukáže optimálne riešenie pre toto prostredie, nakolko šetrí čas pre praxovníkov. Mobilné tlačiarne, mobilné terminály, čítačky čiarových kódov alebo RFID skenery a tlačirne etikiet spolu sú schopné prijímať prichádzajúce zásielky a oznámiť ich pre príslušný sklad alebo pre systém riadiaci zásoby pomocou mobilných terminálov. Do prijatí tovaru pomocou mobilnej tlačirne viete vyhotoviť jeden čiarový kód alebo RFID etiketu pomocou potrebných Cross docking informáciami. Etiketovanie vzťahujúce na činnosť zabezpečuje potrebnú presnosť rýchlo sa pohybujúce položkám bez meškania.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt