Výhody 2D čiarového kódu

Základy skenovania

V prvom rade je potrebné vedieť, že čiarové kódy sú jedna najvýznamnejšia technológia v 20. storočí. Jednoduché čierno-biele čiary, ktoré nájdeme na každom produkte nám pomohli disuahnúť takú úroveň efektívnosti, čo umožňuje široké sledovanie produktov na celom svete. V dnešných dňoch vela podnikaní by nebol schopní fungovať bez čiarových kódov. Presné sledovanie každého pracovného procesu, situácií, predaja a skladovania by nebolo možné bez čiarových kódov. V minulosti prvýkrát používali iba laserové snímače pre čítanie čiarových kódov. Tieto laserové snímače ešte stále používajú v mnohých aplikácií. Hoci laserové snímače sú ovela rýchlejšie a presnejšie ako boli, technológia je v podstate tá istá, ako bola v 70. rokoch, ked prvýkrát vyvinuli.

Dnes už ale skenery používajú dva typy technológie na čítanie čiarových kódov: Laserovú a Imager/kamerovú. Riešenia Imager/kamera ponúkajú vela zlepšenie oproti klasických laserových, popritom poskytnú aj dôležité nové schopnosti, ako napríklad dekódovanie 2D čiarových kódov. V 90. rokoch Imager používali iba pri špeciálnych prípadoch, ale ich prednosti oproti laserových skenerov dnes už pomáha v akejkolvek snímacej aplikácií.

Výber vhodného snímaciaho riešenia je zložitý a komplexný proces. Vo viacerom prípade bude fungovať vela skenerov pre danú skenovaciu úlohu, ale nie je to 100%, že to bude lajlepší výber. Poznanie typov jednotlivých snímacích technológií pomôže pri výbere najvhodnejšieho snímača, čo poskytne najlepší výkon a bude najideálnejší pre dané podnikanie.

Laserové skenery

Laserové používajú od začiatku pre snímanie čiarových kódov. Oni boli pre priemyselné normy vhodné pre snímanie lineárných (1D) čiarových kódov kvôli spolahlivého fungovania a nízkych nákladov. Len sa poobzerajme v maloobchodných jednotkách, supermarketoch, obchodných centrách a môžeme vidieť, že laserové skenery aj do dnes používajú. Skoro každý vie používať laserové skenery s intuitívnym spôsobom. Čierný laserový lúč stači iba zamerať na čiarový kód a stlačíme spúšť. Je to také jednoduché! Jednoduchosť a lahko používanie je velké časť toho, že sú také oblúbené.

Sú k dispozícií v rôzných vytvorení, ako napríklad klasické ručné pištolové a prezentačné modely, ktoré môžeme vidieť v obchodoch - ale všetky fungujú rovnako.

Ako presne fungujú?
Laserový skener je, čím čítame horizontálne tak, že laserový lúč zameráme na čierno biele čiary a skener ich buď absorbuje (čierne čiary) alebo odráža späť (biele medzery). Ak stlačíte spúšť, tak odrazené svetlo zdvihne skener, aby stanovil vzor kódu a v ňom ukladené informácie. Predstavte si, ako jeden prepínač, čo velmi rýchlo zapne a vypne. V prípade štandarných lineárnych čiarových kódov to bolo spolahlivý a ekonomický spôsob dekódovania. Avšak ak sa stretnete so zle vytlačenými kódmi alebo kódmi so zlou kvalitou, ktoré neodrážajú/neabsorbujú laserové svetlo, tak laserový skener neposkytne spolahlivé čítanie.

Takisto, ak chcete načítať jeden kód, uistite sa, že laserový lúč prekrýva celú dĺžku kódu. Ak jedna časť kódu sa poškodí alebo snímate z príliš veľa uhlov, tak nebudete dostať pozitívne výsledky. V dnešných dňoch prevdepodobne laserové skenery sú najpopulárnejšie, ale majú obmedzenia. Pre jednoduché snímanie malého objemu alebo pre také aplikácie, kde čiarové kódy sú stále bezchybné, tam najodporúčenejšie sú laserové čítačky. V praxe avšak vela aplikácií obmedzuje túto technológiu. Potom nasleduje pokrok zobrazovacích skenerov (Imager/kamera), čo bude dokonalé aj pre náročnejšie snímacie úlohy.

Imager/kamerové skenery

Technológia takpovediac je ešte nová a je vo vývojovej fáze, ale zobrazovacie skenery (Imager/kamera) čoskoro sa stali populárnymi v mnohých aplikácií. Imager snímače používajú kvôli výborným schopnostiam a agrasívnemu snímaniu od chech-out až do zdravotníckych aplikácií. V záujme toho, aby sme najlepšie pochopili, aké rozdiely sú s imager skenermi najrpv musíme vedieť, ako fungujú. Predstavy sú odlišné od laserových skenerov, veď namiesto snímania odrazeného svetla čiarového kódu, imager skenery odfotia a dostanú fotku o kód. Sú optimalizované na rozlišovanie vysokokontrastných čierno bielých kódov, ktoré rýchlo analyzujú a dekódujú informácie. Na prvý pohľad sa tak môže zdať, že tento proces môže byť pomalší, ako laserové technológia. Ale v posledných rokoch technológia a dekódovacie algorytmy sa stali ovela múdrejšími až na tolko, aby boli takisto rýchly ak nie rýchlejší, ako laserové čítačky. Výhoda prvého je, že nakolko sa nespolieha na odrazové svetlo, vie čítať s akéhokolvek uhla, napríklad z boku alebo hore nadol a akéhokolvek povrchu, ako displej, atď. Obrazový skener vykoná prácu namiesto Vás s tým, že zistí, ako je potrebné dekódovať kód počas čítania. To výsledňuje rýchlejšie snímanie, nakolko viac už nemusíte presne nastaviť snímacie svetlo. Stačí len zamerať na kód a stlačiť spúšť. Viete načítať aj poškodené, alebo zle vytlačené kódy, s čím laserové snímače by mali problém. Imager obrazové skenery majú väčšiu toleranciu a bude snímať aj vtedy, ak potlač je vyblednutá alebo zastretá, nakolko namiesto odrazového svetla spracováva obrázky. V prípade poškodených kódov, ak nie je jedne čistá čiara na kóde, tak s laserom už nedekódujete. Imager je dosť inteligentný na to, aby vedel analyzovať informáciu v kóde, ak jedna časť sa ešte dá načítať. Druhá velká výhoda je, že vedia načítať akýkolvek čiarový kód. 1D, kumulatívny, 2D a neznamenajú problém ani poštovné čiarové kódy. Ak chcete dekódovať viaceré typy čiarových kódov, tak 2D imager skener bude najlepší výber. Aj vtedy, ak nebudete používať 2 dimenzionálne kódy, alebo ani kumulatívne kódy. Ak máte možnosť na snímanie viacerých kódov, tak v budúcnosti odvážne môžete rozšíriť používané čiarové kódy a proces snímania.

V neposlednom rade musíme mať na pamäti, že technicky existujú 2 druhy Imager snímača. Plný Imager/kamera je schopný dekódovať každý čiarový kód, kým lineárne skenery sú optimalizované iba pre 1 dimenzionálne kódy. Ak chcete vymeniť len základný laserový skener, tak lineárny Imager/kamera má zodpovedajúce náklady ako laser. 2 dimenzionálne Imager/kamery sú drahšie, ale umožňujú dekódovať všetky typy čiarových kódov. Ak sa usilujete na zvýšenie rýchlosti a efektívnosti momentálneho skenovacieho aplikácie, tak dostanete pozitívny výsledok ihneď, ako vymeníte laserovú čítačku na Imager/kamera. Možno, že cenovo to bude vyššia, ale výhody výsledňujú lepší, efektívnejší snímacie procesy.

Rozšírenie funkcionality čiarového kódu s 2 dimenzionálným snímaním

Pomocou Imager skenerov môžete začať používať 2D čiarové kódy s novými spôsobmi, ktoré nie sú dekódovatelné s lineárnými čítačkami.
Medzi obrázkovými skenermy najznámejšiu alternatívu znamenajú nasledovné:
- Kontrola vekovej hranice (Naskenujte kumulatívne čiarové kódy do cielového softvéru pre potvrdenie, či sú platné)
- Vytvorenie zákazníckej faktőry (Ten istý kód môžete používať aj vo vodičáku, takto rýchlo zbiera všetky dostupné údaje o zákazníkovi.)
- Kupóny (Pošlite zákazníkom e-mailom alebo v textovej správe kupón s 2D čiarovým kódom, čo neskoršie lahko môžete načítať priamo v systéme POS alebo z displeja smartfónu. Používaním 2D kódov sledovanie kupónov bude výrazne jednoduchšie, vytvorte jedinečné kódy pre každý zákazník.)
- Ticketing udalosti (Podobne ku kupónov aj lístky sa dá vydať elektronicky, potom načítať z obrazovky smartfónu. Ak nie je vytlačený lístok, tak môžete znížiť aj náklady a možnosť falšovania lístkov.)
- Image Capture (Nakolko obrazové skenery vlastne sú fotoaparáty, tak s mnohými modelmi môžete vytvoriť fotky.)

V závislosti od aplikačných požiadaviek skener, ak funguje s kamerou, tak môže pomôcť v oprave chýb, zaznamenaní podpisov. S 2D čiarovými kódmi môžete ukladať viac informácií a so schopnosťou, že vie snímať z akéhokolvek povrchu, viete zjednoduchšiť aj nasledovné procesy, pokial znížite množstvo papierovačky a tlače.

Čítanie čiarových kódov v obchodnom styku

V dnešných dňoch určitým spôsobom vela obchodov používa čiarové kódy. Skenery sú základné prvky v každom jednom snímaní a sledovacích aplikácií a podstate majú vplyv na úspešnosť skenovacej aplikácie. Ak používate zlý alebo nevhodný Imager/kamerový skener, tak to môže obmedziť vhodné používanie čiarových kódov. Možno, že laserové snímače sú najbežnejšie, ale to ešte neznamená, že sú najlepší výber pre každú aplikáciu. Hoci môžu byť drahšie, ale Imager/kamery ponúkajú mnohé výhody z hladiska výkonu a funkcionality, ako samotné laserové čítačky.
Získajte maximum z snímania čiarových kódov pre úspešnosť Vášho podnikania!

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt