Umývanie rúk je dôležité, ale čistenie každodenne používaných prístrojov je rovnako dôležité

Umývanie rúk je dôležité, ale čistenie každodenne používaných prístrojov je rovnako dôležité

V dôsledku rýchlo sa meniacej situácie kvôli epidémie koronavírusu COVID-19 dostaneme strašne vela otázok ohľadom toho, že ako treba čistiť naše produkty, aby tie vedeli zabezpečiť čo najväčšiu ochranu pre ludí, ktorí pracujú v nemocniciach, skladoch, obchodoch, na cestách a v iných oblastiach. Tieto otázky sa týkajú všetky mobilné počítače, skenery a printerov, ktoré sú v našej ponuke a pochádzajú zo všetkých priemyselných odvetví, ktorým slúžime.

Čistenie prístrojov, ktoré používa viac ludí vo viacerých zmenách je taká základná požiadavka, čo berieme do úvahy nie len pri vytvorení produktov, ale aj vtedy, ak poskytujeme jasné usmernenie našich zákazníkov a partnerov ohľadom toho, že ako môžu najefektívnejšie očistiť a dezinfikovať používané pracovné prístroje aj po uvedení do prevádzky.

Najdôležitejšia vec pri zavedení čistiacich protokolov prístrojov Zebra, čo musíme brať do úvahy je, že pokyny pre čistenie produktov, napríklad, že ako a s akými čistiacimi prostriedkami sú iné v prípade každého prístroja, to zmaená, že nie spôsob, čo bude platiť pre každého.

Podrobné pokyny pre dezinfikáciu skenerov, mobilných terminálov a printerov Zebra používaných v zdravotníckych oblastiach sú dostupné na vloženom hyperlink.

Užívateľskú príručku s pokymmi pre čistenie produktov Zebra, ktoré nie sú používané v zdravotníckych oblastiach si môžete nájsť na našom webstránke v sekcií Podpora a tam je potrebné vyhladať časť Pokyny na čistenie. Napríklad v používatelskom príručke terminálu TC57 nájdete podrobné informácie od strany 212. Stačí len vyhladať výraz "čistenie".

V týchto používatelských príručkách nájdete podrobné pokyny k tomu, že ako treba poriadne očistiť kryty, tlačidlá, displej (ak je) a iné časti prístrojov. Môžete si pozireť aj to, že ktoré sú tie čistiace prostriedky, ktoré bezpečne môžete používať, ďalej okrem toho si môžete kontrolovať stupeň čistoty jednotlivých častí a pomer zloženia, naďalej môžete informovať, že ktoré sú tie čistiace prostriedky, ktoré je zakázané používať. Príručka podrobne opisuje aj bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu s prístrojom počas procesu čistenia a aj najlepšie praktiky, preto Vás prosíme, aby pred čistením prístrojov ste prečítali inštrukcie. Ak máte nejaké otázky, tak nás neváhajte kontaktovať!

Tiež sme sprístupnili štúdiu „Best Practices for Infection Prevention” o najlepších postupoch pri epidémii, čo napísal národne uznávaný epidemiológ Darrel Hicks. Hoci tento štúdium bol vytvorení pre zdravotnícky sektor, jeho odporúčania môžu slúžiť ako pevný základ pre všetkých pracvníkov v každom priemysle, ďalej aj pre ďalšie preventívne opatrenia na ochranu zdravia zákazníkov.

Zebra odporúča, aby každá spoločnosť čím skôr zavidelo predpisy o čistení pracovných prostriedkov na základe pokynov výrobcov originálnych zariadení (OEM). Pomocou toho môžu zabezpečiť, aby zamestnanci rutinne a vhodným spôsobom vedeli dezinfikovať mobilné prístroje, skenery, tlačiarne a iné zariadenia. Ďalej existencia nariadenia ukludní zamestnancov, že Vy všetko robíte v záujme toho, aby ste mohli vyhnúť proti šíreniu koronavírusu, nakolko dávate pozor na dezinfikáciu spoločne používaných prístrojov.

Čisté ruky + čisté prístroje = ešte účinnejšia stratégia prevencie epidémií


Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt