Typy a oblasti používania dvojdimenzionálnych kódov

Čiarové kódy sa stali čoraz dôležitejšími prvkami výroby a obchodu od toho, odkedy naskenovali prvý UPC čiarový kód v roku 1974. Odvtedy už uplynulo veľa času a čiarové kódy sa stali súčasťou nášho každodenného života, nájdeme ich na každom spotrebnom tovare, vrátane sem etikety, kupóny, vodičské preukazy, vstupenky na koncerty a lístky. Preposielajú zložité údaje v kompaktnom, malom, elektronicky čitatelnom formáte. GS1 je taká organizácia, čo vytvorí globálne štandardy pre čiarové kódy po celom svete a podla odhadov denne naskenujú cca. viac ako 5 miliard čiarových kódov. Dvojdimenzionálne typy čiarových kódov sa dostali do centra pozornosti v posledných rokoch a stále viac podnikov egyre több vállalkozás matrix alebo dvojdimenzionálnu technológiu čiarových kódov. Tento smer vývoja prináša významné výhody hlavne pre sklady počas používania 1D kódov a v zaznamenáni údajov.

Čo je to dvojdimenzionálny kód?

Oproti 1 dimenziolálnych čiarových kódov vertikálneho smeru 2D čiarové kódy uchovávajú údaje aj vertikálne aj horizontálne. 2D kódy všeobecne sú štvorcové alebo majú tvar obdĺžníka a častokrát pozostávajú z čierno bielych mriežkov "štvorcov" v rôznych pozíciách. Ale medzi 2D kódmi si môžeme nájsť aj pár takých druhov, ktoré sa skladajú iba z jednej rady vertikálnych čiar, tieto typy sa podobajú k 1D čiarových kódov. Nakolko 2D kódy sú schopné ukladať informácie aj vertikálne aj horizontálne, tak vedia uložiť ovela viac informácií ako 1D čiarové kódy a informácie sa dá kódovať aj na menšej ploche. Jeden štandardný 2D kód môže obsahovať maximálne 2000 znakov, ale to je cca. 100 krát viac, ako dátová kapacita 1D čiarových kódov. Jednotlivé aplikácie vyžadujú extra bezpečnostnú úroveň, v takých prípadoch 2D kódy môžu obsahovať aj plus šifrované informácie.

Podobne k 1D čiarovým kódom, kde exustuje viac typov (napríklad UPC, CODE128, EAN-8 alebo EAN-13), ak 2D kódy majú viaceré druhy. Niektoré z nich vizuálne sa môže podobať, ale tie informácie sú kódované na základe strojových algorytmov. Každý typ má vlastnú charakteristiku, čo dekódovacia mapa alebo klúč informácií, ktoré sú ukladané v čiarovom kóde. Ak jeden čiarov9y kód podporuje jednu danú charakteristiku, to znamená, že je schopný načítať čiarového kódy takého typu.

Niektoré známejšie charakteristiky 2D kódov

QR kód

QR alebo kódy rýchlej odpovede pôvodne vytvoril Denso Wave (dcérska spoločnosť Toyoty) pre automobilové diely, ale dnes už ich používajú v ovela širšom kruhu. Môžu kódovať obrázky, hudbu, webové odkazy, naďalej binárne a textové údaje. Mapa alebo klúč dekódovacích nástrojov - sú väčšie štvoruholníky v troch rohoch čiarového kódu, ktoré pomôžu snímača v presnej identifikácií čiarového kódu.

Aztec

Tieto kódy obsahujú jedinú pozíciu definujúceho vzoru v centre čiarového kódu. Odlišne od QR kódov alebo DataMatrix kódov nepotrebujú queit zónu alebo bielu oblasť okolo vonkajších okrajov. Preto zabezpečujú lepší vizuálny a estetický vzhlad na mobilných telefónoch a majú k dispozícií rýchlejšie skenovacie parametre.

DataMatrix

Tento typ má významné prednosti hlavne pre menších prvkov, napríklad elektronické diely, nakolko vie ukladať naozaj vela informácií na veľmi malých plochách (až 3 mil). Charakteristická oblasť používania je priame označenie výrobných dielov, to je DPM.

PDF417

Tieto kódy obvykle používajú na vodických preukazov a na iných identifikačných kariet, môžu uložiť veľké množstvo údajov. Napríklad PDF417 na prepravných etiketách môže obsahovať vela kontrétných informácií o produkte v záujme efektívneho umiestnenia a evedencie.

Uvedené charakteristiky čiarových kódov sú verejné, ale okrem toho existujú aj také, ktorých používanie je obmedzené a sú dekódovatelné len prostredníctvom softvérov, ktoré vyvíjal majitel. Najvhodnejší výber čiarového kódu pre jednu spoločnosť môže závisieť od množstva a typu údajov na zakódovanie.

Rozdiel medzi 1D a 2D kódmi

Na používanie technológie 1D čiarových kódov exustujú mnohé neprekonateľné prekážky, ktoré vedia vyriešiť len 2D kódy. Laserové skenery, ktoré používame na dekódovanie 1D čiarových kódov vedia načítať len 1D kódy na etiketách alebo tagy, atď. Nie sú schopné načítať kódy z obrazovky alebo digitálneho displeja a nevedia naskenovať ani 2D kódy. Používatelia týchto 1D skenerov počas práce musia zamerať čiarový kód z daného ulha a vzdialenosti, aby ich vhodne vedel načítať a dekódovať. Naďalej, ak jeden 1D čiarový kód je akokolvek poškodený, tak to viac už sa nedá načítať a údaje budú nečitateľné. 2D čiarové kódy načítajú 2D obrazovými skenermi, ktoré ďaleko prekonajú laserové snímače. Ak obrazové skenery boli prvýkrát zavedené, tak ich ponúkali za ovela vyššiu cenu, ako laserové skenery, ale s rozvíjaním technológie tieto faktory už zmizli. 2D imagery používajú kamery, ktoré sú vohdné na načítanie všetkých 1D aj 2D čiarov9ych kódov. Napokon môžete dekódovať čiarové kódy aj z vytlačeného povrchu, aj z digitálnych displejoch a to umožňuje aploikáciu 2D kódov aj na smartfónoch aj na iných mobilných zariadení. Obrazové skenery podporujú aj priame označenie dielov (DPM), čítanie dokumentov a obrazov, naďalej optické rozpoznávanie znakov (OCR). Táto predaná flexibilita sa oplatí hlavne skladom a výrobcom, ktoré používajú viac symbolov. Na rozdiel od skenerov používajúcich laserové čiary obrazové skenery sú všesmerové. Kameru netreba zameriavať priamo do smeru čiarového kódu, takto skenovanie sa dá vykonať rýchlejšie a efektívnejšie. Obrazové skenery sú používatelné aj pri aplikácií väčšieho rozsahu a môžu načítať aj také kódy, ktoré sú pod fóliou alebo pod balením paliet a odráža sa od plastu. Aj 1D čiarové kódy aj 2D  typy kódov sú vybavené s parametrami tolerancie chýb, takto poškodené čiarové kódy vedia dekódovať len v niektrových prípadoch. Ale 2D sysboly majú k dispozícií toleranciu chýb - sú schopné dekódovať aj také čiarové kódy, kotré sú poškodené, vyblednuté alebo čiastočne neúplné.

Výhody 2D čiarových kódov a skladovaní

Rozvinuté schopnosti 2D čiarových kódov a obrazových skenerov znamenajú výborný výber pri skladových a výrobných aplikácií.

Logistický príjem a výdaj tovaru

Etikety pomáhajúce logistiku môžu obsahovať aj 1D aj 2D čiarové kódy, takto duálna snímacia schopnosť dvojdimenzionálného obrazového snímača môže zefektívniť tieto procesy. Pomocou obrazových skenerov nie je prekážkou ani odlišná charakteristika, môžete čítať aj kumulatívne čiarové kódy a vedia dekódovať aj viaceré dátové pole s jedním skenovaním.

Rýchly výdaj a príjem

Nakolko 2D kódy môžu obsahovať viac informácií, tak etikety vedia slúžiť s presnejšími informáciami pre zjednodušenie evidencie. 2D kódy nosia viac informácií na menšej ploche, takto vedia zvýšiť rýchlosť a presnosť snímacích procesov, čo môže výsledňovať väčšiu spokojnosť zákazníkov.

Sledovanie súčiastkov

2D kód môže obsahovať rôzne dôležité podrobnosti, ako napríklad sériové číslo, poradové číslo a čas výroby, čo poskytuje presné záznamy počas celého životného cyklu produktov. Ak tieto informácia sú lahko dostupné, tak je lahké ich nájsť alebo zaznamenať zlé alebo stiahnuté položky.

Sledovanie vo výrobnom procese

Čiastočne hotové výrobky je môžné označiť čiarovými kódmi v jednotlivých fázach výroby, čo vedúcimy umožňuje sledovanie produktivity a pracovníkov. Tento proces môže zabezpečiť, aby vhodné súčiastky boli v správnej pozície v dostatočnom čase.

Zvýšte efektivitu a produktivitu

Všesmerové čítanie 2D kódov umožňuje rýchlejšiu a presnejšiu kontrolu. Je čitatelný jeden daný produkt aj na najvyššej poličke bez toho, aby pracovníci by museli vyliezť po rebríku. Jedno skenovanie môže dakódovať aj viaceré čiarové kódy bez toho, aby všetky by ste museli skenovať jednotlivo.2D čiarové kódy celkovo zvyšujú produktivitu, efektivitu a presnosť, pričom znižujú náklady. Kvôli mnohej výhody technológie a porovnatelnými cenami 2D skenerov čiarových kódov čoraz viac spoločností si vyberie premenu na 2D technológiu z 1D. Ak máte pochybnosti o návrat a ďalšie výhody technológie, tak nás neváhajte kontaktovať! Naši kvalifikovaní zamestnanci Vám pomôžu zvážiť opcie a spolu si môžeme vybrať prístroj, ktorý najviac vyhovuje Vašim požiadavkam.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt