POS snímač čiarových kódov alebo skener na mieste predaja

Snímač čiarových kódov, pod iným názvom POS skener alebo skener na mieste predaja je vstupné zariadenie, čo môže byť ručný alebo stacionárny a číta a zaznamená informácie ukladané v čiarovom kóde. Snímač čiarových kódov sa skaldá z jedného skenera, dekódovača (vstavaný alebo externý) a z kábla, čo pripojí snímač k počítačovi. Nakolko snímač čiarové kódy zazamená čísla a písma, ktoré následne prekladá a pošle ich na počítač, aby softvérová aplikácia vedel interpretovať údaje.
Snímače čiarových kódov sú pripojitelné k počítači cez USB, sériový port, alebo cez klávesnicu, čo závisí od možnosti pripojenia zariadenia. Snímač čiarových kódov funguje tak, že svetelný lúč smeruje na čiarový kód a merá množstvo odrazového svetla. (Čiarové čiary na kóde ozrážajú menej svetla, ako biele medzery.) Snímač prekladá  energiu svetla na elektrickú energiu, čo dekóder následne mení a prepošlem počítačovi.

POS skenery čiarových kódov majú 4 zákaldné druhy - kontrakné snímače čiarových kódov, Charge-Coupled Device (CCD) skenery, Imagery a laserové snímače.

Kontraktné snímače sú najjednoduchšie a poskytujú najmenej flexibilitu. Neobasujú pohyblivé náhradné diely, sú populárne kvôli trvácnosti a nízkých nákladoch. Kontraktné snímače čiarových kódov avšak znamenajú pre používatelov výzvu, nakolko musí zostať s čiarovým kódov v priamom kontakte, je potrebné ich držať v danom ulhe a je potrebné ich hýbať s danou rýchlosťou pred čiarovým kódov.

CCD skenery ponúkajú väčší rozsah snímania, ako kontraktné snímače a často krát ich používajú v maloobchodných jednotkách. CCD skenery obvykle majú pištolové vytvorenie a je ich potrebné držať pred čiarový kód do jedného placa. Pri každom použití, ak načítame čiarový kód vykonáva viac snímaní v záujme zníženia možných chýb. Navýhoda CCD skenerov je, že nie sú schopné dekódovať také čiarové kódy, čo je širší ako rozsah premietnutého svetla.

Obrazové skenery, pod iným názvom Imagery používajú malú videokameru na zobrazenie obrazových vzorov, potom používa jemné digitálne spracovanie obrázkov na dekódovanie čiarového kódu. Čiarové kódy tu môžete načítať zo vzdialenosti 3-9 palcov a obvykle sú rýchlejšie, ako laserové skenery.

V prípade pevne zabudovatelných alebo k pokladni pripojitelných snímačov nie je potrebné blízko držať čiarové kódy v záujme toho, aby dekódovanie kódov by bolo úspešné. Majú k dispozícií zrkadlá a objektívy, čo umožňujú pre skener, aby čiarové kódy vedeli dekódovať bez ohľadu od zameriavania a lahko vedia interpretovať aj čiarové kódy zo vzdialenosti až 60 cm-ov. V záujme minimalizovania chýb laserové svetlo vie vykonať 500 snímaní za sekundu. Špeciálne snímač čiarových kódov na extra velký rozsah (LORAX) sú schopné načítať čiarové kódy aj zo vzdialenosti 10 metrov.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt