Ako zjednodušiť etiketovanie v komplexnom automobilovom priemysle?

Automobilový priemysel má k dispozícií zložitý dodávateľský reťazec, čo je čoraz zložitejšie so širokou škálou dodávateľov, vrátane sem OEM, dodávatelov nižšej úrovni, skladové a prepravné manažéri, distribútori, maloobchodníci a spotrebitelia. Základ toho prietoku materiálov sú kotúčové etikety, ktoré slúžia na identifikáciu produktov, stanovujú miesto určenia a obsahujú mnohé také informácie, ktoré sú potrebné pre to, aby úspešne vedeli dostať a spracovať. Pre každý krok je dôležité presné označenie s čiarovými kódmi, pre rýchlejšie a efektívnejšie spracovanie, naďalej pre presné sledovanie mnohých náhradných dielov a jednotiek počas celej prepravy. Nakolko úvedené informácie na etiketách nevyhnutne vrátia do skladu, inventúry, WIP alebo do softvéru pre riadenie zásob, tak tie sú najdôležitejšie prvky v zabezpečení presného reálneho prehľadu. Náklady za nepresnosť kotúčovej etikiet sú významné, ale väčšina firiem nie je schopný efektívne merať alebo spracovať tieto údaje. V zlepšeniu presnosti etikiet v posledných rokoch sa dosiahli výrazné pokroky a vela spoločnosti by prekvapili, ak by boli vedomí s výsledkami tých informácií. Napríklad jedna spločnosť prednedávnom uviedla, že presná a stála perapektíva v dodávateľskom reťazci - čo predstavujú zaznamenané údaje z etikiet - by umožňovala, že bezpečnostné zásoby s konzervatívnym spôsobom by stačili o tri dni menej, tak to by uvoľnilo viac miliónov dolárov kapitálu.

Napriek tomu spoločnosti sa zaoberajú čoraz rýchlejšie so špecifickými požiadavkami pre zákazníkov. Čoraz viac zákazníkov potrebuje (Nezávisle od toho, že to je OEM, dodávatel, aelbo distribútor), aby k jej etiketám pridali grafiku, prekladaný text, značku a ostatných iných informácií. Dôsledok toho je, že vytvorenie a údržba vhodnej etikety kvôli stále rastúcemu využívaniu je čoraz nákladnejšia - nakolko jednotlivé spoločnosti ovládali ohromujúce množstvo šablónov etikiet, aby splnili podmienky týchto požiadaviek. Zvýšenie komplexity znamená čoraz zvyšujúci počet prepustených pracovníkov, nakolko spoločnosti sa spoliehajú na globálnych miestach na rôzne diskrétne etiketovacie možnosti, pričom každý bazezpečí to isté usporiadanie a údržbu etikiet. Jednotlivé spoločnosti používajú to isté riešenie na rôzne etiketovacie úlohy: vybavene s distribučnými a obchodnými etiketami. Tento prístup alokuje zdroje, oproti zjednoduchšenia procesov a so zvýšením efektívnosti v komplexnom globálnom dodávateľskom reťazci. Ak dokážeme prekročiť množstve nárvhov etikiet a zjednoduchšíme, tak to dovedie k obchodným prednosťiam štandardizovaného podnikového etiketovania. S holistickým, integrovaným prístupom etiketovania, spoločnosti v automobilovom priemysele rýchlo môžu reagovať na nové a meniace sa požiadavky. Etiketovanie v automobilovom priemysle udržuje konzistenciu etiketovania na celej oblasti dodávateľského reťazca. Dynamické schopnosti a schopnosti založené na údajoch umožňujú pre dodávatelom, OEM a iných skladových distribútorov, aby prevzali kontrolu nad etiketovaním - s s menším počtom šablónov - a drasticky znížili všeobecnú údržbu a súvisiace náklady.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt