Čo je to RFID a prečo je užitočné v obchode?

RFID. Tí, ktorí pracujú v oblasti obchodu už sa určite stretli s tou záhadnou skratkou a už určite rozmýšľali nad tým, že čo presne skrývajú tie štyri písma. Tí, ktorí sú na to zvedaní, z tohto článku teraz sa môžu dozvedieť aj to, ďalej aj výhody používania systému RFID.

Čo znamená, ako sa používa?

RFID (Radio Frequency IDentification) znamená rádiofrekvenčnú identifikáciu. Podstata technológie RFID je, aby konkrétne informácie, údaje, ktoré sú spojené k danému predmetu by sme vedeli prenášať prostredníctvom systému, čo komunikuje cez rádiové vlny.

Tieto systémy sa obvykle skladajú z etikety RFID čo obsahuje jeden mikročip a miniatúrnu anténu, naďalej z jedného skeneru a zo zariadení na spracovanie údajov. Etiketa RFID - alebo pod iným menom tag - má rôzne druhy. Tieto tagy môžu byť bez zdroja energie, v časti s energiou, naďalej existujú riešenia, ktoré sú plne aktívne. Spôsob uskutočňovania v podstate nezmení princíp fungovania, čo stručne a krátko sa dá napísať nasledovne:

Mikročip v etikete ukladá údaje, ktoré pomocou antény prepošle ďalej pre čítačku. Prijaté informácie čítačka konvertuje na počítačom spravovateľné údaje a tak posiela ďalej pre podporný systém.

Jednoduché, ako uno, dos, tres a robí mimoriadne dobrú službu pre obchod, ďalej v žitote spoločností zaoberajúce sa s logistickou činnosťou.

A že prečo?

Jedna najväčšia výhoda systému RFID je, oproti riešení s čiarovými kódmi nepotrebujeme, aby čítačku sme sa dotkli s produktom čo je vybavený s etiketou. Stačí, ak produkt obsahujúci mikročip je v rámci dosahu a prístroj ho bude vnímať.

Napokon systémy RFID okrem evidenciu produktov používajú aj na rôzne iné účely. V každodennom živote hlavne na zaznamenávanie komponentov, na označenie elektroniky, naďalej na monitorovanie a kontrolu domácich zvierat.

V našom webovom obchode si môžete vyberať medzi tlačiarňami, čítačkami, ďalej etiketami, ktoré sú potrebné pre prevádzkovanie systému RFID. Medzi etiketami nájdete aj viac riešení: pevné aktínve a psívne tagy, respektíve aj kotúčové etikety.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt