Ako sa zrodili čiarové kódy?

Dnes ťažké by bolo si predstaviť produkty bez známych, čierno bielych čiar, takže bez čiarových kódov. Hoci bol čas, keď evidencia skladových zásob a produktov bol ovela ťažšia úloha. Napokon ani nie tak dávno, niečo viac, ako pred sedemdesiatimi rokmi.

Každý začiatok je ťažký

Vypracovanie označovacieho systému na základe čiarových kódov je spojené s menom amerického strojného inžiniera Joseph Woodland. Woodland začal pracovať v roku 1948 na koncepcie takého označovacieho systému, ktorého ciel je, aby ulahčil a zjednodušil prácu obchodníkov.

Nápad, čo spôsobí revolúciu v obchode podla histórií ho nenapadlo na pláži Miami, kde v jednom nudnom okamihu začal kresliť koncentrické kružnice do piesku. A vtedy prišla inšpirácia: Woodland dostal nápad, že tieto geometrické tvary by mohli byť vhodné aj na uloženie určitých údajov.

Takže najprv tieto čiarové kódy vyzerali úplne inak, skladali sa z koncentrických kružníc a nie z dnešných rovnobežných čiar a ich systém fungoval úplne inak, ako technológia, čo používame dnes.

Od sústredných kruhov až do rovnobežných čiar

Riešenie na základe kruhov bol vynikajúci východiskový bod, avšak sa nepreukázal za dostatočne spolahlivú. Po počiatočných chýb nápad bol odložený na nejakú dobu a iba o dve desaťročia neskôr, v sesťdesiatich rokoch ho začali znovu prepracovať. Vtedy jeden špecialista z IBM, George Lauer si znava pomyslel koncepciu, čo predtým vyvinul Woodland. Používanie rovnobežných čiar je spojený s menom Lauer, ktorého výhoda je, že je schopný ukladať informáciu na ovale menšom mieste a oproti kruhovej alternatívy sa dá potlačiť ovela jednoduchšie.

Najprv trochu kostrbato, ale na dnes sa stala súčasťou každodenného života

Prvý produkt identifikovaný s čiarovým kódov bol zavedený na trh v roku 1974. To nebolo iné, ako jedna žuvačka od Wrigley’s. Ale tento výrobok takmer výbušne napodobnil aj ostatný produkt a technika čiarových kódov na dnes sa stal taký rozšírený, že dnešný život by sme ani nevedeli predstaviť bez nich.

Nie div, veď čiarové kódy znamenajú riešenie v oblasti zberu a ukladania údajov v takej miere, že v posledných rokoch pri verzií rovnobežných čiar už vypracovali viac alternatívne možnosti, ktoré sú schopné ukladať  a efektívne čerpať ešte viac informácií.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt