Ako môžem požiadať vlastný čiarový kód?

Veľa sme už hovorili o fungováni, vyskytnutí, respektíve o mnohostranním používaním čiarových kódoch. O tom ale doteraz sme nebavili, že ako treba konať v takom prípade, ak v prípade zavedenia nového produktu potrebujeme vybaviť naše tovary s vlastnými, jedinečnými čiarovými kódmi.

Z tohto článku aj Vy môžete dozvedieť, že aké kroky musíte spraviť v záujme toho, aby ste dostali vlastný nosič informácií, čo je používatelný v celom svete a násladne ich dostať na pulty obchodov, alebo internetových obchodov!

Čo je to norma GS1 a prečo to potrebujem?

Pri požadivaní čiarového kódu prvý, najdôležitejší pojem je, čo si musíme uvedomiť je štandard GS1, respektíve jeho používanie stanoveným zákonom.

GS1 je jedna medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu, čo zabezpečí štandardné identifikačné riešenia vo viac ako 20 priemyselnom sektore, v takmer 150 krajinách. Najdôležitejšia GS1 norma je GTIN, čo zabezpečí individuálne identifikovanie produktov v celom svete. Časť GTIN je aj systém EAN-13, s čím už sme mohli stretnuť počas nakupovania v obchodoch skoro na každom produkte.

Pre to, aby naše produkty vybavené s čiarovými kódmi by mohli dostať na pulty obchodov, musia nevyhnutne vyhovovať štandardizačným požiadavkám stanovaných prostredníctovm GS1. Že prečo?

Čiarový kód egy idnividuálne rada čísiel na každom produkte v trhu a nie náhodou. Dve, úplne odlišné produkty vôbec nemôžu mať ten istý čiarový kód, veď v obchodnom živote to by zapríčinil toálny chaos. Hlavne preto je úloha organizácie GS1, aby skontrolovala a zabránila takéto prípady, aby na dva odlišné produkty by dali rovnaké čiarové kódy, ktoré reprezentujú tú istú informáciu.

Najdôležitejšie kroky žiadosti

Pre to, aby ste mohli požiadať jedinečný čiarový kód pre Vaše produkty sa musíte obrátiť domácim zástupcom organizácie GS1 Slovakia.  Po zadaní žiadosti Vaše produkty budú zahrnuté do registra a dostanete taký jedinečný čiarový kód, čo viete pou2zívať na celom svete a budú mať iba Vaše produkty.

Predtým, ako by ste zaregistrovali Vašu spoločnosť v systéme treba dobre prehodnotiť, že kolko produktov by ste chceli vybaviť s jedinečným identifikačným číslom. Nakolko každý taký produkt potrebuje vlastný čiarový kód, ktorý z hladiska zákazníka je považovaný za odlišný tovar. POdla štandardov GS1 je potrebné brať do úvahy hlavne nasledovné parametre:

  • Zmena názvu, značky produktu
  • Zmena netto hmotnosti uvedené na obale (hmotnosť, objem)
  • Zmena veľkosti balenia
  • Zmena dizajnu produktu

Ak už máte zozbierané všetky produkty na registráciu, tak ďalší krok pre vygenerovanie identifikačných čísiel GS1 je požiadavka predpona spoločnosti na čo budete potrebovať všetky úradné dokumenty, ktoré dokazujú fungovanie spoločnosti.

Čo je to Globálne číslo obchodnej položky?

Globálne číslo obchodnej položky je číselný rad pomocou čoho predajca, alebo výrobca bude identifikovatelný. Ak používatel čiarového kódu zakúpi kratšiu číselnú radu, tak vie tým väčší sortiment vybaviť s jedinečným identifikačným číslom.

Plnohodnotným partnerom GS1 sa stávame po schválením žiadosti a uhradením s tým súvisiacou faktúrou, prostrednyctvom čoho budeme mať nárok na generovanie identifikačných čísel GS1 a na generovanie čiarových kódov.

Čo treba robiť po registrácii?

Potom už len to sa musíte rozhodnúť, že aké informácie chcete uviesť na produktoch viditeľným spôsobom, alebo vo forme čiarového kódu. Tie môžu byť stále alebo meniace sa informácie, stále zanmenajú identifikovač produktu GTIN , kým meniace sa údaje môžu znamenať predovšetkým sériové číslo, alebo aj údaje o zachovaní kvality.

Pokial Vaše produkty by boli zavedené na pultoch obchodov ešte si musíte vybrať typ, rozmer čiarového kódu, musíte stanoviť optimálne farby u hladiska tlače, naďalej to, že kde budú umiestnené na produktoch. Ak máte všetko, už nemáte iné starosti, ako skontrolovať hotový čiarový kód a Vaše prudukty už ihneď môžu isť do obchodoch, aby zvedavý zákazníci ich hneď vedeli kúpiť!

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt