Právne vyhlásenie

Všetky údaje, popisy, informačné texty, obrázky, naďalej celá grafická a technická štruktúra stránky www.digicode.sk a spôsoby realizácie funkcií vo všetkých formách sú výlučným vlastníctvom spoločnosti DigiCode Europe Kft. Ich používanie bez súhlasu nositeľa práv znamená porušenie autorských práv, čo má právne dôsledky.

Odkaz na hlavnú stránku www.digicode.sk ktokolvek môže umiestniť na vlastnom povrchu, bez nášho osobitného súhlasu. Odkazy na vnútorné stránky sú umiestnitelné v tom prípade, ak tie obsahujú celú stránku a nie len jednu položku (napr. obrázok), respektíve nemá žiaden vplyv na obsah stránky a neobsahujú ďalšie parametre.

Vlastnosti predávaných produktov prostredníctvom spoločnosti DigiCode Europe Kft. sú podrobne k dispozícii na informačnej stránke konkrétneho produktu.
Za prípadnú nesprávnosť informačného popisu DigiCode Europe Kft. neberie zoppovadnosť, ale samozrejme urobí všetko pre upresnenie správných údajov.

DigiCode Europe Kft. sa zaväzuje príslušné právné predpisy, že reklamnú správu a newsletter pošle svojim partnerom iba na základe predchádzajúcej žiadosti, a vždy zabezpečuje možnosť na zrušenie služby.

Partneri, ktorí po vyžiadaní služby newsletterov na stránke DigiCode Europe Kft. sa rozhodnú, že v budúcnosti už nechcú dostať ďalšie, tak kedykolvek môžu zrušiť službu.

Údaje spoločnosti DigiCode s.r.o..:
Sídlo: Rybný trh 332/9 929 01 Dunajská Streda.,
IČO: 53596439,
IČ DPH: SK2121426747,
Číslo účtu: SK4211000000002942100928,
Poskytovateľ servera: DigiCode Europe Kft.