Nákup tlačiarne etikiet

Termotlačiarne ponúkajú mimoriadne ekonomické riešenie pre tlač etikiet, ID pások a lístkov. Oproti iných tlačových technológii termo (teplo) tlačové riešenia vyžadujú menej údržby, ich prevádzkovanie je menej nákladné, sú schopné tlačiť rýchlejšie a to tak, že zachovajú výbornú kvalitu potlače. Nakolko tieto tlačiarne sú odlišné ako tipické laserové alebo atramentové tlačiarne, tak v nasledovných sme zhromaždili niekolko hladísk s čím skúsime pomôcť pri rozhodovaní, že ktorá tlačiareň najviac pristane pre Vaše využitie.

Prvý krok pri výbere vhodného tlačiarne je identifikácia jedinečných požiadaviek

  • Aký spotrebný materiál chcete používať? Čo chcete tlačiť: etikety, RFID/NFC tagy, ID pásky, bločky alebo lístky?
  • Kde budete používať tlačiareň? V kancelárii, priemyselnom prostredí, na mieste predaja, alebo vo vozidle, aute?
  • Ako často tlačíte a aké množstvo by ste spotrebovali?
  • Tlačiareň bude fixne umiestnená alebo potrebujete mobilné riešenie?

Ak viete, že ako budete používať tlačiareň, môžete sa rozhodnúť, že aké tlačové spôsby a iné služby preferujete.
Spoznanie nasledovných funkcií Vám pomôže definovať tú tlačiareň, ktorá najviac bude vyhovovať.

Typy kotúčových tlačiarní etikiet

Prvý krok pri výbere vhodnej tlačiarne je, aby sme definovali aký typ tlače budete používať.
V základe tlačiarne sa dá rozdeliť na 4 kategórie, v závislosti toho, že v akom prostredí a aký spotrebný materiál (etiketa, tag, lístok, atď.) chcete používať.

Stolné tlačiarne

Tento typ tlačiarne bola vytvorená pre také aplikácie, ktorých týždenne vyžadujú cca. menej ako 3.000 etikiet. Stolné tlačiarne sú dokonalé pre označenie produktov pri kancelárskych alebo lahších tlačových úloh, v maloobchodných jednotkách. Stolné tlačiarne majú rovnakú kvalitu a sú takisto ovládatelné, ako väčšie priemyselné tlačiarne, len v menšom rozmere a výkone.

Priemyselné tlačiarne etikiet

Priemyselné tlačiarne sú väčšie a robustnejšie, ako stolné modely, odporúčame ich pri tlače väčšieho množstva. Je výborný výber pre také aplikácie, kde prístroje budú zaťažené a množstvo tlače pohybuje od denných pár tisíc kusov etikiet až do nepretržitej tlače. Tieto tlačirne tak boli vytvorené, aby vedeli používať viacerý typ spotrebného materiálu a existujú ak také modely, ktoré podporujú tlač od 12 mm-ov až do 200 mm-ov. Ak tlačíte akýkolvek typ kotúčového spoterbného materiálu vo velkom množstve, tak najvhodnejšie riešenie pre Vás bude priemyselná tlačiren etikiet.

Mobilné tlačiarne

Mobilné tlačiarne sú podobné ako stolné termotlačiarne, ale slobodne zabezpečujú bezkáblové pripojenie k akéhokolvek iného zariadenia (server, pc, teblet, atď.). Kvôli fyzickými rozmermi majú obmedzenú kapacitu kotúčov a užšiu tlačovú šírku, všeobecne 50 mm, 75mm, alebo 100 mm maximálne. Ale ak chcete vyhotoviť mobilne kvalitnú tlač etikiet alebo potvrdeniek, tak mobilné tlačirne ponúkajú ideálne riešenie pre každodenné účely. Tieto tlačiarne sú dokonalé pre dopravné asistenčné programy alebo pre obchodné úlohy, aby vyhotovili potvrdenky na mieste alebo v takých skladových pracovných procesoch, ked je potrebné potlačiť etiketu hneď na mieste. Nakolko tie tlačirne nie sú priamo pripojené k počítači, obvykle komunikujú cez bezdrótové pripojenie Bluetooth alebo Wi-Fi. Vám treba len jednoduchu pripojiť so smartfónom, notebookom alebo tabletom!

Tlačiarne identifikačných pások

Hoci štandardné tlačiarne etikiet sú schopné potlačiť aj ID pásky, ale tlačiarne ID pások, ktoré sú vytvorené presne pre túto úlohu majú vela extra výhody a nižšie náklady na prevádzkovanie. Odporúčame pre také úlohy, kde stále používajú len identifikačné náramky, ako napríklad nemocnice, zábavné centrumy, alebo miesta koncertov. Kým spotrebné materiály iných tlačiarní sú na kotúči, tým tlačirne ID pások majú k dispozícii také kazety, ktoré jednoducho sa dá vložiť do tlačiarne a nespôsobujú žiadne zaseknutie alebo odstávok. Tieto tlačiarne zabezpečujú taktiež vysoké rozlíšenie pre prsnú a ostrú tlač loga alebo obrázkov. Navyše každý model má k dispozícii aj špeciálny antibakteriálny typ, čo je v súlade s požiadavkami zdravotníckeho prostredia. Ak pravidelne chcete tlačiť jedinečné potlačené identifikačné pásky, tak jedna najideálnejšia, najjednoduchšia a najefektívnejšia tlačireň môže byť Zebra HC100.

POS tlačiarne

POS tlačiareň je jeden druhá špaciálne termotlačiareň, čo výborne sa dá používať pre vyhotovenie potlačov na kontinuálny papier, lístkov alebo potvrdeniek. Ak chcete vyhotoviť lístky na festivaly, koncerty alebo na akékolvek podujatie, tak tlačiareň bločkov Vám umožňuje urýchliť proces. Tlačiarne majú jeden otvor pre spotrebné materiály vzadu na kryte, aby lahko sme vedeli dávkovať spotrebný materiál aj z väčšieho kotúča.

Definovanie termotlačiarní, tlač priameho tepla alebo tepelným prenosom

Bežne ich poznajú pod názvom tlačiarne etikiet, ale tie sú najflexibilnejšie tlačiarnen s ktorými vieme tlačiť na všetky také kotúčové materiály, ktoré sú kompatibilné s tlačiarňou. Ak v prvomrade chcete potlačiť etikety, RFID/NFC tagy, alebo ID pásky, tak tieto tlačiarne sú najideálnejšie prístroje. Avšak je dôležité zdôrazniť, že jednotlivé termotlačiarne môžu byť veľmi odlišné. Asi najväčší rozdiel medzi nimi je to, že aké tlačové množstvo vedia ovládať.

Ak viete, že aký typ termotlačiarne by ste potrebovali, tak ďalšia velká otázka je, že aký spôsob tlače budete používať.
Termotlačiarne dokážu tlačiť 2 rôznými spôsobmi: priame teplo (Direct thermal) a prenos tepla (Termotransfer). Jeden z 2 spôsobov bude určite efektívnejší v závislosti od aplikácie, ďalej od toho, že dokedy je potrebné skladovať dané etikety a do kedy musia zachovať potlačené informácie.

Direct thermal, tlač priamym teplom

Termotlačiarne s priamym tepltom používajú také teplocitlivé nosiče potlače alebo spotrebné materilály, ktoré prechádzajú pod tlačovou hlavou. Nakolo tlačia bez termotransférovej pásky alebo bez farby, preto tento typ sa odporúča používať pre jednoduché termotlače. Direct thermal etikety charakteristicky majú obmedzenou dobu skladovania, ale nie sú vhodné pre skaldovanie v takých priestoroch, kde sú vystavené priamym teplom alebo slnečným žiarením, alebo treniu. Preto thermal etikety, RFID/NFC tagy alebo ID pásky štandardne sú potiahnuté ochrannou/laminovacou vrstvou, aby odolali voči fyzickými vplyvmi. Priama termotlač výsledňuje ostrú kvalitu potlače, čo je kombinovaná s dobrou skenovacou a čítacou vlastnosťou. Medzi tlačovými spôsobmi pre krátkodobé používanie priama tlač je najefektívnejší a nákladovo najvýhodnejší spôsob.

Thermal transfer, tlač prenosom tepla

Termotransférové tlačiarne používajú takú pásku, ktoré sa podobajú k faxovým prístrojom, takže prostredníctvom tepla prenášajú farbu na etiketu. Tento spôsob ulahčuje používanie odlišných materiálov etikiet, vrátane aj syntetické materiály, ako napríklad polyetylén a polypropylén do externého a priemyselného prostredia. Okrem dlhej životnosti spotrebného materiálu, má dlhú životnosť aj potlač s TTR páskami, takto sú ideálne pre označenie produktov, prístrojov a aj do exteriéru. S vhodnou kombináciou etikiet a termotransférových pások môžete vyhotoviť etikety do každého prostredia a pre každú úlohu. Tento spôsob tlače je trošku drah^sí ako direct thermal tlač, ale tie výhody Vám garantujú, že údaje na etiketách vydržia počas celého svojho životného cyklu bez toho, aby ich bolo potrebné znovu potláčať.

Aplikácia tlače prenosom tepla:
  • Prepravné a logistické etikety
  • Produktové etikety a označovacie etikety pre obchodné používanie
  • Regálové a skladové etikety
  • ID náramky v interiéri i exteriéri
  • Potvrdenky, účtenky a dodacie listy
  • Vstupenky, lístky

Každá tlačiareň je schopná prijať tlačové príkazy zo strany počítača, čo pošlú používatelia alebo cielové softvéry. Hoci jednotlivé tlačiarne sa dá umiestniť aj jednotlivo, ako takzvané ostrovy, ale je potrebné aspoň raz pripojiť počítač k prvé nastavenia tlačiarne. Väčšina tlačových aplikácií ale vyžaduje stále pripojenie, kvôli prostredia použitia. Charakteristicky každá fixne umiestnená stolná a priemyselná tlačiareň etikiet ponúka mnoho možností pre vytvorenie pripojenia, ale v dňešných dňoch najpopulárnejšie je USB pripojenie. Takmer každý počítač alebo laptop má k dispozícii USB pripojenie a zďaleka je to najjednoduchšie a najlahšie nastavenie.
Jednoducho len pripojte tlačiareň, nainštalujte ovládací program do počítača a ste hotoví na tlač! Samozrejme v našej ponuke nájdete aj doplnky a modely so sériovým (RS-232) a paralelným (LPT) pripojením. Nakolko sieťové pripojenie dnes už partí medzi základnými požiadavkami, preto možnosti nastavenia Ethernet alebo Wi-Fi už sú oveľa bežnejšími aj pri tlačiarní etikiet. Ak tlačiareň má k dispozícii pripojenie Ethernet, tak jednoducho len pripojte so sieťovým káblom a tak môžete konfigurovať, aby ktokolvek by mal prístup, oproti USB portom pre jedného používateľa.

Ak nechcete mať starosti kvôli káblom, tak interface Wi-Fi môže ulahčiť to, aby ste tlačiareň umiestnili kdekolvek, napríklad vo výrobe alebo predaji. Túto špeciálnu oblasť predstavujú mobilné tlačiarne, veď pri vytvorení bezdrótové pripojenie je nevyhnutné. Väčšina modelov ponúka pripojenie cez USB kábel, ale výhody mobility budete využívať prostredníctvom pripojenia Wi-Fi alebo Bluetooth. Wi-Fi vyžaduje, aby bezdrótový sieť takisto komunikoval, ako aj fixne umiestnené tlačiareň. Do kedy pracujete vo vnútornom sieti, tak bude fungovať tlačiareň, ale v plných mobilných aplikácii Bluetooth charakteristicky bude ponúknuť lepší a flexibilnejší výkon. Bluetooth zníži rozsah bezdrótového pripojenia na ~30 metrov, ale funguje bez siete, nakolko priame komunikuje dve zariadenie (napríklad dátový terminál).

Integrované, vstavané extra doplnky

Pokial ste definovali typ vhodnej tlačiarne a to, že ako chcete s ňou tlačiť, tak posledný krok pri výbere dokonalej tlačiarne je, aby ste stanovili aké sú portebné doplnky. Vela tlačové aplikácie nepotrebuje extra opcie, ale možnom, že jedna dané tlačiareň môže byť nevyhnutné zariadenie pre Vaše procesy. Väčšina takých opcií je dostupné iba na stolných a priemyselných tlačiarní, ale špeciálne doplnky môžu zmeniť podľa modelu alebo vytvorenia.

Rezač

Rezač presne to robí, čo zmanená aj jeho meno. Po vytlačení etikiet tlačiareň oddelí danú etiketu z nosiča, čo je nalepené alebo odnímateľné. Niektoré etikety už sú perforované, preto lahko sa dá odtrhnúť z kotúča, ale pri kontinuálného alebo špeciálneho materiálu rezač je nevyhnutný.

Navíjač alebo odvíjač

Navíjač je jeden vnútorný valček, čo umožňuje tlač etikiet a násladne navíjanie na ďalší/iný kotúč vo vnútri tlačiarne. Táto opcia môže byť výnimočne praktická ak tlačíte vela etikiet naraz. V prípade používania odvíjača posledne potlačená etiketa končí na začiatku navíjaného kotúčika, oproti poradiu etikiet pred tlačou.

Odlepovač alebo dávkovač

S touto opciou môžete ptolačiť každő jednu etiketu a ihneď odlepiť z nosiča. Odlepovač je ideálny pre také aplikácie, kde tlačíte jedinečné etikety a ihneď ich napelia na produkt. Odlepovanie etikiet z nošiča môže byť časovo náročný proces, ale s tou opciou viete šetriť čas. Ale ak netlačíte podla položiek, tak to nebude vhodné riešenie, nakolko tlačireň zastaví tlač do vtedy, kým daná etiketa nebude odstránená z nosiča.

RFID

Jednotlivé tlačiarne, vrátane pár mobilných prístrojov ponúkajú možnosť na výrobu RFID etikiet. S tou opciou môžete tlačiť na vrchnú časť etikiet, pričom informácie kódujete do RFID čipu, čo sa nachádza ne zadnej časti etikiet.. RFID opcie môžu zmeniť v závislosti toho, že v akom frekvenčnom rozsahu pracujete a väčšina tlačiarní podporuje aj UHF a HS rozsahy. Vytvorenie RFID etikiet môže byť výzva pre tých, ktorí nepoznaujú túto technológiu poriadne.

Nájdenie vhodnej tlačirne

Kvôli veľkému počtu tlačiarne etikiet dnes už môže byť ťažká úloha nájsť tú najvhodnejšiu tlačiarne. Pri definovaní typu tlače a hore uvedených možností Vám môže pomocť náš popis.
Ak ešte stále máte nejaké otázky, alebo ste neistý, tak kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme!

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt