Nákup mobilného terminálu

Používanie mobilného terminálu dnes už je súčasťou každého obchodu a každodenného života, spolu s používaným inteligentných prístrojov. Mobilné terminály vedia poskytnúť väčšiu efektivitu a produktivitu u každého podniku od riadenia zásob až do práce IT technikov. Jednoducho povedané, vhodný dátový terminál drasticky vie zvýšiť, urýchliť a spresniť vykonanie pracovných procesov u pracovníkov, čo len môžu urobiť cez jeden pracovný deň.
Ozajtná výzva ale je to, aby ste našli ten vhodný prístroj. Počet typov mobilných terminálov na trhu na prvý pohlad môže byť mätúce na to, aby sme správne pochopili, že čo je ozajstný rozdiel. Výber najvhodnejšieho dátového terminálu je nevyhnutný pre to, aby vedel pomôcť vo využívaní každej technológie.

Prvý krok pre nájdenie najvhodnejšieho prístroja je to, aby ste stanovili svoje osobitné potreby.
- Čo, aké procesy chcete používať na mobilnom terminály? Inventúra, sledovanie prístrojov, vstupná-výstupná evidencia, atď.
- Kde budete používať mobilný prístroj? To bude priemyselné prostredie?
- Vybrali ste už softvéry, čo chcete používať na prístroji?
- Aké čiarové kódy chcete načítať? 1 alebo 2-dimenzionálne?
- Potrebujete pripojenie v reálnom čase, bezdrótovú sieť?

Ak viete určiť, že ako chcete používať dátový terminál/PDA, tak sa môžete rozhodnúť, že v akom fyzickom vytvorení, forme, štýle ho potrebujete, s akým operačným systémom a inými vlastnosťami.
Pochopenie všetkých týchto faktorov pomôže nájsť vhodný mobilný terminál.

Typy mobilných terminálov

Prvý najdôležitejší krok v nájdení vhodného dátového terminálu je definovanie, že aký typ bude. Tento bod špecifikuje mnohú funkcionalitu prístroja, preto vyber vhodného typu je rozhodujúci.

Existuje 6 hlavný typ a každý má svoje prednosti v závislosti od aplikácií a plánovaného použitia.

Základné, všeobecné mobilné terminály

Do tejto kategórie patria najjednoduchšie mobilné terminály a s mobilitou znamenajú velkú prednosť oproti papiera a pera. Tieto jednotky namajú k dispozícii schopnosti Wi-Fi alebo WAN (GSM), takto tieto prístroje ukladajú všetko lokálne, čo len nasnímate alebo uložíte do jedného softvéru/textového súboru. Potom musíte pripojiť prístroj k dátovému terminálu, aby ste nahrajte súber a spracoval s cieľovým softvérom. Základné prenostné dátové terminály dosiahnu viaceré úrovne flexibility, ale všeobecne nie sú vhodné pre priemyselné používanie.

Firemný mobilný terminál, velkosťou telefónu

Mobilné dátové terminály s velkosťou telefónu boli tak vytvorené, aby používatelia mobilov dostali úplný prístup pre všetky dôležité informácie v kompaktnom, ale napriek tomu v robustnom prístroji. S tými prístrojmi sú k dispozícii aj pripojenia Wi-Fi, Bluetooth a GPS. Vzhladom na ich velkosť a trvácnosť tie mobilné prístroje sú ideálne pre pracovníkov v teréne, alebo pre logistické programy, webshopy, alebo pre každú aplikáciu, ktoré sa prebiehajú mimo prevádzky. Dátové terminály s velkosťou telefónu, nahradia napríklad notebooky, smartfóny alebo skenery v jednom. Naďalej dáva pracovníkov aktuálne informácie a stálym pripojením, čo len potrebujete nech ste kdekoľvek.

Priemyselné dátové terminály s rovným vytvorením

Podobne, ako prístroje s velkosťou telefónu, tie mobilné dátové termilály celkovej veľkosti ponúkajú celú škálu bezdrótovych pripojení, ale v prostredí kde je ešte väčšie namáhanie. Tieto dátové terminály majú k dispozícií plné klávesnice a rôzne vstavené typy snímačov pre uspokojenie akýchkolvek aplikácií. Hlavné používanie prístrojov môže byť ideálne v sklade alebo distribučnom stredisku, naďalej vonku alebo stavenísk, v preprave. Niektoré typy takých prístrojov je používatelný aj vo vode! Ak potrebujete taký prístroj, ktorí má k dispozícii všetky bezdrótové možnosti pripojenia, alebo čo je schodný ovládať všetko, tak rovný dátový terminál môže byť ideálny výber.

Priemyselné dátové terminály s pištolovým vytvorením

Pištolové dátové terminály boli vytvorené pre také robustné aplikácie, ktoré pracujú s pripojením Wi-Fi. Tieto prístroje obvykle nemajú opcie a mobilné schopnosti, ale sú stále používatelné ako zberače, keď sú mimo rozsahu bezdrótového pripojenia. Ako aj priemyselné, rovné terminály, aj tie prístroje ponúkajú kopec vstavaných snímačov, vrátane čítačky s dlhým rozsahom pre čítanie čiarových kódov do vzdialenosti 30 metrov.
Tieto modely sú ideálne pre pracovníkov v sklade a pre vidlicové zdvižné vozíky, kde hlavné hladisko je robustnosť a lahko použitie. Okrem skladov tieto prístroje sú výnimočné aj pre maloobchodné aplikácie, ktoré vo veľkej miere využívajú jednotky.

Prenosný terminál, mobilné dátové terminály

Prenosné mobilné terminály zabezpečujú to isté vysokovýkonné počítačové a bezdrótové pripojenie, ako aj pištolové prístroje, pričom máte volné ruky. Dátový terminál je nositeľný na ruke, pričom skener sa nachádza na prste. To umožňuje snímanie a zber údajov, pričom obidve ruky môžete používať na vykonanie práce. Vela krát si môžete nájsť také prístroje, ktoré sú používatelné v aplikácii pick-and-pack alebo ovládané hlasom, kde prístroj pomôže zvýšiť efiktivitu a produktivitu pracovníkov.
Prenosné mobilné dátové terminály nie sú nevyhnutne najbežnejšie, ale pre vhodné aplikácie fungovanie bez použitia rúk Vám drasticky môže navýšiť efektivitu Vášho podnikania.

Mobilné dátové terminály upevniteľné/na vozíky

Dátové terminály upevniteľné/fixovatelné na vozíky poskytujú výkonný výpočtový výkon v jednej robustnej forme, čo tak vytvorili, aby odolali voči traseniu a vibráciu vidlicových zdvižných vozíkov a iných vozidiel. Odlišne ako ostatné typy podobné k smartfónov neobsahujú vstavené snímacie jednotky. Tieto terminály sú spárovatelné s takými prístrojmi, ako napríklad bezdrótové snímače čiarových kódov a takto vieme pridať plus funkciu čítanie kódov. Zariadenia upevnitelné na vozidlá všeobecne majú k dispozícii operačný systém Windows, ale niektoré modely ponúkajú aj opcie Linux a Windoews XP v záujme lahšej integrácie.
Funkcie, ktoré zabezpečí/vydrží jeden upevnitelný dátový terminál, ako preprava, mrazenie, rozdelenie, umiestnenie, atď. všetky zvyšujú efektivitu a znižujú chyby.

Typy mobilných telefónov

- Všeobecné dátové terminály
- Fiermné používanie
- Priemyselné riešenia
- Upevnitelné dátové terminály

Aplikácie

- Správa majetku
- Sledovanie majetku
- Skladovanie
- Pick-and-Play
- Sledovanosti a návštevnosti webových stránok
- Oblastné služby
- Príjem/výdaj tovaru
- DSD/sčítanie trasy
- Prebiehajúce práce (WIP)
- Zdravotná starostlivosť (miesto liečby)

Operačný systém

Operačný systém je taký softvérový rámec, čo spája hardér mobilného terminálu s aplikáciami bežiace na zariadení. Funkcionalita a dostupné aplikácie mobilného terminálu plne závisí od toho, že aký je jeho operačný systém.
Dátové terminály momentálne majú k dispozícií 3 druhy operačných systémov.

DOS / Špecifikovaný výrobcu

Tento operačný systém je dostupný iba na dátových termináloch Basic a je velmi obmedzený. Odlišne od iných operačných systémoch tieto štandardne spustia len také prístroje, ktoré poskytne len výrobca prístroja alebo samotné aplikácie a ktoré by sa dali písať ako programovacie jazyky, ako napríklad Visual Basic alebo C ++ programy. Väčšina používatelov bude používať priložené softvéry, nakolko základné mobilné prístroje sú cieľené len jednoduchý zber dát. Tieto jednotky obvykle obsahujú jednoduchý generátor aplikácií, čo môžete konfigurovať na stolných počítačí, aby ste vytvorili jednoduché aplikácie pre mobilných prístrojov.

Windows Mobile / Windows CE

Operačný systém založeným na Windows je zďaleka najvhodnejší a najflexibilnejšie riešenie na jeden mobilný terminál. Aj keď je možné, že vytvoríte vlastné aplikácie na tie operačné systémy, väčšina používatelov používa aplikáciu, čo vytvorili na mieru, vlastne od tretej strany. Kruh softvérov pre operačné systémy založené na Windows sa vzťahuje na každú aplikáciu od sladovania majetku až do mieste predaja. Nezabudnite, že tie sú operačné systémy Windows a nie také isté, ako Vista alebo Windows 7, ktoré majú k dispozíciívlastné kompatibilné aplikácie. Existuje pár orzdielov medzi Windows CE a Windows Mobile, len aby ste o tom boli informovaní. Windows Mobile je častejší operačný systém a nachádza sa vo viacerej takej aplikácie, čo má k dispozíciíí WAN (bunkové) schopnosti. Windows CE vyžaduje menej náročnejšie zdroje, je lacnejší a častokrát je najideálnejší operačný systém pre vývojárov, ktoré vytvárajú svoje vlastné aplikácie. V oboch prípadoch je potrebné potvrdiť, že aplikácie ktoré sa majú používať či sú kompatibilné s daným operačným systémom mobilného terminálu.

Android

Android je softvérový systém vytvorený pre mobilné zariedenia, čo zahŕňa jeden operačný systém, strednej úrovni (middleware) a cielové aplikácie. Platforma Android zahŕňa virtuálny stroj Dalvik, aby maximalizoval výkon aplikácií, prenosnosť a bezpečnosť, naďalej optimalizuje pamäťové a hardvérové zdroje v mobilnom prostredí. Android SDK s bohatým súborom nástrojov umožňuje vývojárom vyvíjanie aplikácií na túto platformu. Sem patria špeciálne vývojárske a ladiace nástroje, bohaté knižnice, jeden ozajstný emulátor prístrojov, podrobná dukumentácia, vzorové projekty a príručka. Androdi v základe obsahuje jeden základný balík aplikácií, vrátane jeden emailový klient, SMS program, denník, mapu, prehliadač, správcu kontaktov a vela iné. Aplikácie sú napísané v programovacom jazyku Java.

Bezdrótové pripojenie

Hoci každý mobilný terminál vie ukladať informácie lokálnym spôsobom, väčšina podnikov/obchodov chce využyívať bezdrótové pripojenie na jednom prístroji. Zber, aktualizácia a prehľad údajov v reálnom čase umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie fungovanie podnikateľských činností. Bezdrótový prístup môžete maximalizovať na jednom dátovom termináli, ďalej rozšíriť a zefektívniť schopností pracovnej sily. Existuje mnoho spôsobov na to, aby prístroj vedel komunikovať bez káblov a v závislosti od daných aplikačných požiadaviek môžete potrebovať jeden alebo viaceré spôsoby.

Wi-Fi

  Toto je najbežnejšie bezdrótové pripojenie v oblasti mobilných terminálov. Funguje podobne, ako bezdrótové Wi-Fi pripojenie vo Vašej dome, do vtedy, do kedy ste v rozsahu priojenia a zabezpečuje prístup k sieťovým zdrojom. Pokial častokrát ho nazývame Wi-Fi, velakrát môžeme vidieť, že technický názov je 802.11 a/b/g/n. Odlišné písma znamenajú odlišné prenosové rýchlosti a v závislosti od toho, čo ho podporuje bezdrótová sieť, môžete použiť jednu alebo viaceré. Na štastie dátové terminály pdporujú viaceré typy. Wi-Fi je dokonalé riešenie pre tých aplikácií, ktoré sú na fixnom mieste, kde môžete vytvoriť sieťovú infraštruktúru, napríklad prístupové body a umiestniť antény. Sklady, maloobchodné jednotky a nemocnice, v^setky používajú pripojenie Wi-Fi a mobilnými prístrojmi, aby umožnili výmenu a prístup informácií v reálnom čase.

WAN, GSM

Prístup k širokopásmovej sieti (WAN) je tá istá technológia mobilných telefónov, čo nájdete aj v mobiloch. Mobilné terminály s možnosťou WAN vedia volať cez internet alebo telefón, takisto ako smartfóny. Velká výhoda prístupu WAN je, že aplikácie môžu byť mimo rozsahu drótovej sieti a môžu preniknúť do veľkého sveta. V prípade miestných technikov a prepravných asistenčných programov toto pripojenie umožňuje pre používatelov, aby vykonali také úlohy v oblasti, ktoré predtým boli nepredstavitelné (volania, manuály, príručky, faktúry zákazníkov, trasy, atď.). Pripojenia WAN drasticky zmenia Vaše podnikanie, zlepšujú fungovanie a reakcie zákazníkov. Jedna najdôležitejšia vec je, čo pri výbere WAN prístroja treba mať na pamäti - v závislosti toho, že mobilný operátor aké modely používa - aby zariadenie bolo kompatibilné. Oproti Wi-Fi rádia WAN častokrát sa viažu na konkrétny typ média.
Jednotlivé dátové terminály majú prepínateľné rádiá WAN k akéhokolvek mobilného operátora, ale to je potrebné overiť ešte pred zakúpením prístroja.

Bluetooth

Bluetooth je jedinečná bezdrôtová technológia, nakolko nevyžaduje fungovanie sieťového hardvéru. Jeho hlavný ciel je, aby navzájom pripojilo dve zariadenia, napríklad jeden PC s mobilným zariadením. Do vtedy, do kedy obidve zariadenia majú k dispozícií pripojenie Bluetooth, môžu pripojiť bezdrótovo. Obmedzený rozsah pripojenia Bluetooth je cca. 100 metrov, ale vyžaduje velmi málo nastavenia.
S mobilnými dátovými terminálmi najštandardnejší spôsob pripojenia Bluetooth je pripojenie v bezdrótovej tlače, bez toho, aby ste museli používať akýkolvek kábel.

GPS

Systémy pre globálnu lokalizáciu (GPS) nie je to isté, ako ostatné bezdrótové opcie, nakolko používa informácie o lokalizácií na dátových termináloch. Technológia je tá istá, ako sú aj automobilové navigačné systémy. Nekomunikuje cez GPS, ale ak je kombinovaní s opciou WAN tak umožňuje, aby ste dozvedeli, že kde sa nachádzajú také funkcie, ako príkazy turn-by-turn, alebo napríklad mapovanie a označovanie paliet.
GPS môže byť najmenej kritický medzi bezdrótovými opciami, ale pre podnikania vstupujúce na oblasť môže poskytnúť ďalšiu pohodlnosť a informácie v záujme zvýšenia presnosti aplikácií.

Typ snímača

Pokial sa Vám podarilo vybrať ten daný typ mobilného terminálu, spolu s operačným systémom a možnosťami pripojenia, tak posledné velké rozhodnutie je, že aký skener potrebujete do prístroja. Ohladom snímača najdôležitejšia otázka je, že presne aký typ snímač a pre aké čiarové kódy budete poterbovať. Najhlavnejšia otázka v súvislosti so skenerom je, že aké typy čiarových kódov budete načítavať a to z akej vzdialenosti.
Mobilné terminály štandardne ponúkajú 3 druhy snímačov čiarových kódov.

Laser

Tento je najbežnejší typ snímača čiarových kódov, čo používa červenú diódu, aby vedel načítať odrazy čiernych čiar a bielych medzier. Laserové skenery vedia dekódovať len štandardné lineárne (1D) čiarové kódy, ale nákladovo je najvýhodnejšie riešenie. Bežné laserové skenery vedie dekódovať čiarové kódy od niekoľkých palcov až do 1 alebo 2 metra. To hlavne závisí od velkosti čiarového kódu.
Ak čítate produktové alebo skladové etikety, tak pravdepodobne budete potrebovať len základný laserový snímač.

Long range laser

Tieto skenery sú také, ako zákadné laserové, ale sú schopné dekódovať čiarové kódy aj zo vzdialenosti 30 metrov. Skutočný rozsah závisí od velkosti čiarového kódu a od materiálu na ktorom sa nachádza kód. Kým je väčší čiarový kód, tým väčší rozsah môžete dosiahnuť, hlavne ak používate odrazový materiál.

U priemyselných a pištolových mobilných terminálov tento je najbežnejšie, aby mali k dispozícií laserovú opciu na dlhší rozsah čítania. Tento druh snímača je najefektívnejší hlavne pri velkých skladových aplikácií, kde produktové alebo regálové čiarové kódy sú umienstnené na policovej sústavy Salgó a pracovníci ich musia načítať z podlahy skladu.

2D Linear imager

Namiesto osvetlenia odrazu laserového lúča 2D imager spraví fotku o čiarovom kóde. Potom analyzuje tú fotku, aby vedel extrahovať informácie z kódu. 2D imager je schopný načítať všetky 1D (lineárne) alebo 2D (matrix) čiarové kódy a vo väčšine prípadov agresívne snímače. Ďalšia výhoda je, že smer načítania kódu nie je podstatné. V prípade laserových snímačov svetlený lúč je potrebné nastaviť horizontálne na čiarový kód. 2D snímač spraví podrobnejší obrázok, je inteligentnejší, preto sa dá dekódovať kódy z akéhokolvek smeru. To výsledňuje rýchlejšie snímanie s menším cielením. 2D imagery vedia dekódovať čiarové kódy z akékolvek smeru, vrátane aj displeje smartfünov alebo monitorov.
Skenovací rozsah bežných 2D obrazových snímačov sa podobá k základným laserovým skenerom, ale exujtuje aj pár model na velkú vzdialenosť, čo je schopný čítať aj nad 10 metrov.

Nájdenie vhodného mobilného dátového terminálu

Pri dnešných možností mobilných telefónov je dôležité si nájsť aj vhodné zariadenie aj pre obchodné účely. Definovanie používania mobilného prístroja a nájdenie pre Vás potrebných funkcií ulahčujú proces rozhodovania.
Ak ešte stále máte nejaké otázky ohladom výbere mobilného terminálu, tak kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme! 

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt