Ako pomáhajú v zdravotníctve snímače čiarových kódov a tlačiarne etikiet?

Ako pomáhajú v zdravotníctve snímače čiarových kódov a tlačiarne etikiet?

Efektívne fungovanie zdravotníctva vyžaduje nie len obrovskú odbornú znalosť so strany pracovníkov, ale aj dostatočné odhodlanie a vhodnú rýchlosť. Zdravotnícke riešenia prostredníctvom výrobky Zebra pomáhajú v jednoduchom spracovaní údajov o pacientoch, alebo v bleskovo rýchlej kontrole alebo inventúre zásob liekov.

Ľahko dostupné zdravotnícke údaje, behom pár sekúnd

Zaznamenávanie a vyvolávanie dôležitých zdravotníckych informácií, ktoré sú potrebné evidovať do centrálneho zdravotníckeho registra ešte nikdy nebolo tak jednoduché a efektívne, ako s používaním inovatívnych zdravotníckych riešení od Zebry. Snímače čiarových kódov a tlačiarne etikiet používané v oblasti starostlivosti o pacientov vykonajú ultra presnú prácu a sú schopné na to, aby zabezpečili zamestnancov rýchlú a efektívnu dostupnosť do zdravotnej databázy. Ak je to potrebné, tak rovno pri posteli pacientov.

Nakolko mobilné prístroje Zebra umožňia prístup k zaznamenaných zdravotníckych údajov o pacientoch v reálnom čase, takto vďaka technológie je ovela menej papierovačiek a zvýši sa čas lekárov a ošetrovateľov, čo môžu využívať aj na pacienty.

Úplná zdravotnícka databáza pomocou inovatívnej technológie od Zebry

Či sa bavíme o jednoduchých mobilných výpočtových riešení, tabletov, tlačiarní etikiet alebo aj o skeneroch, v ponuke Zebra prakticky nájdete všetko, čo len môžete potrebovať pre vybudovanie a prevádzkovanie jednej dobre fungujúcej, elektronickej zdravotníckej databázy.

Skener CS4070-HC a tlačiarne etikiet ZQ610 a 620, naďalej mobilný terminál TC51-HC vyvijali s účelom, aby boli v súlade s prísnými predpismi v zdravotníctve. Každý jeden prístroj sa dá používať na zaznamenávanie, evidenciu a vyvolávanie údajov o pacientoch, ale napokon aj na sledovanie zásoky liekov a efektívne sa dajú používať aj na inventúru lekáreňských zariadení.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt