Vízia zebry o vývoj výroby v nasledujúcich 5 rokov

V roku 2017 zebra Technologies spravil celosvetový prieskum o súčasné trendy ovplyvňujúce výrobu a ohladom budúcich výziev. Počas prieskumu opýtali veducích v rôznych priemyselných odvetviach v súvislisti s ich plánmi a názormi na nasledujúce roky. Väčšina vidí budúcnosť priemyslu v automatizovaných výrobných procesoch a kvalitnej výrobe tovaru na základe potrieb trhu.

Kvalita nad všetkým

Prednedávnom väčšina závodov skúsil sporiť nie len na pracovnej sile, ale aj na kvalite materiálov, toľko koľko je možné. Prieskum ale ukazuje na to, že väčšina si uvedomila: táto cesta nie je dobrá. Nakolko potrebné množstvo počas výroby nemôže nahradiť dlhodobý nárast profitu, čo garantuje vhodná kvalita produktu. Zavedenie takzvanej "inteligentnej technológie" na oblasť výroby v nasledujúcich päť rokov súčasne môže pomôcť produktivitu závodov, respektíve sa môže prispievať k tomu, aby aj pri väčšej kapacite sa dalo vyrobiť tovar s tou najlepšou kvaliou. Vo väčšine priemyselných spoločností automatizovanie práce umožňuje, aby pracovníci pri množstva mohli dávať pozor aj na zabezpečenie vhodnej kvality produktov a aby mohli sústrediť aj na viac štupňovú kontrolu.

Väčšia priahladnosť, menšia pravdepodobnosť chyby

Inteligentná technológia, ktorej základ je zaznamenávanie dát a prepojenie neumožňuje iba samotnú výrobu produktov, ale celkový pracovný proces spraví zvládnuteľným a ľahko priehľadným. Pomôže v sledovaní trhových požiadaviek, ovládaní logistiky a umožňuje rýchle a efektívne prispôsobenie dímenicky sa meniacim trendom. Okrem toho efektívnejšie pomôže účinnú elimináciu prípadných chýb a minimalizovanie odpadov. Táto priehladnosť jednoznačne vedie pri zvýšení kvality aj k maximalizovanie zisku. Pre dosiahnutia kvality pri automatizovaní pracovného procesu aj naďalej ostane dôležitým faktorom aj ľudská kontrola. Pri nepretržitom kontrole systému aj kontrola kvality produktov je taká úloha, čo momentálne sa nedá vykonať iba so strojmi a aplikáciami, ktoré sa pracujú len na základe získaných údajov. Avšak kombinácia inovatívnej technológie a ľudských zdrojov umožňuje, aby v nasledujúcich rokoch továrne fungovali efektívnejšie nielen na zákalde produktivity, ale aj z evnoromentálneho a humanistického hladiska.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt