Za to stojí kúpiť priemyselné inteligentné prístroje

Za to stojí kúpiť priemyselné inteligentné prístroje

Pracovná sila, ktoré je v stálom pohybe potrebuje, aby vždy mal k dispozícií prístup ku kancelárským riešením. Komunikácia, hladanie, skenovanie dokumentov a načítanie kódov sú všetky také úlohy, ktoré v prípadne jadnotlivých pracovných miest sú nevyhnutné.

Pre to, aby tie riešenia boli vždy spolahlivo prístupné, potrebujeme také prístroje, ktoré sú vhodné aj pre priemyselné alebo terénne používanie.

Prečo máme používať priemyselné inteligentné prístroje?

Mnoho ľudí si vyberie tak, že namiesto masévného mobliného zariadenia, čo je vytvorené na priemyselné a terénne účely si zakúpi na pracovné účely jednoduchý "spotrebitelský" prístroj.

Hlavný dôvod toho je cena, veď jeden bežný tablet alebo smartfón má ovela priaznivejšiu cenu, ako jeden priemyselný dátový terminál. Avšak oplatí sa vedieť, že tvorba cien je klamná, veď údržba posledného prístroje môže byť ovela ekonomickejšia, ako jedného spotrebitelského typu.

Nakolko inteligentné prístroje vďaka vytvoreniu majú ovela lepší výdrž, preto aj servisné náklady sú ovela nižšie, dokonca aj ich životnosť je významne dlhšia. Oproti tomu spotrebitelské prístroje vo väčšine prípadov sa nevedia vyrovnať s nepretržitým pracovným používaním, ani s extrémnymi podmienkami.

Preto pri velkému namáhaniu lahko pokazia, alebo po pár mesiaci, dokonca po pár týždnov budú úplne nepoužívatelné. Jednoducho len preto, nakolko neboli vytvorené na to, aby boli schopné uspokojiť priemyelné alebo terénne požiadavky.

Nie iba pre velkopriemyselné používanie

Masívne dátové terminály a iné inteligentné prístroje so zosilneným vonkajším puzdrom neznamenajú privilégium iba velkých spoločností. Dajú sa používať okrem obrovských skladoch, chemického prostredia a práce na mieste aj v menších závodoch, ohchodoch.

Dokonca sa optatí do nich investovať, veď aj maloobchodníci môžu zabezpečiť vhodné prístroje pre svojoch zamestnancov pre vykonanie práce. Mobilné prístroje vytvorené na priemyselné použíyvanie sú ovela spalahlivejšie a robustnejšie, ako spotrebitelské verzie s nižším výkonom.

Nesmieme na to zabúdať, že kvalitné pracovné prístroje spravia produktyvnejším zamestnancov a poskytujú bezproblémový a pohodlný zážitok aj pre zákazníkov.

V čom sa líši jeden priemyselný dátový terminál?

Inteligentné prístroje na priemyselné používanie tak vytvorili, aby odolali voči extrémnymi vplyvmi prostredia a poveternostným podmienkam. Oproti prístrojom vytvorené na spotrebitelské účely sa líšia v nasledovných vecí:

  • Sú rovnako používatelné v interiéri i exteriéri
  • Sú bezchybne používatelné v extrémnej zime, naďalej aj v horúčave
  • Majú k dispozícií zasilnejší vonkajší kryt, čo odolá proti pádom a nárazom
  • Sú vodotesné
  • Odolajú proti pare a vlkhému vzduchu
  • Ich vytvorenie odolá voči prachu a piesku

Ako to dobre môžeme vidieť aj z hore uvedených informácií, v prípade prenosných priemyselných prístrojov pri softvérových a hardvérových vedomostí je velmi dôležité hladisko aj ochrana.

Nakolko, ak naše pracovné prístroje nie sú dostatočné masívne, tak to môže príčiniť velmi nepríjemné situácie, ďalej prípadné poškodenia môžu znamenať drahú náklady na servis, dokonca aj stratu údajov.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt