Tri menej bežné spôsoby aplikácie čiarových kódov

Tri menej bežné spôsoby aplikácie čiarových kódov

Ak si myslíme na čiarové kódy, tak väčšine ludí ihneď príde na myseľ obchodné používanie. Mnohým z nás by ani nemyslel, že tento spôsob evidencie kolko možností má v sebe a že v kolko oblastí v živote a ako rozsiahle ich vieme používať od administrácie až do vybavenie rôzných iných úloh.

V tomto článku Vám ukážeme tri také v ôbec nie každodenné spôsoby, ako sa dá používať evidenciu na základe čiarových kódov v každodennom živote.

Inzercie

Hoci štandardné čiarové kódy vedia ukladať len málo údajov, ich bratia, ktoré fungujú na základe novej technológie, takzvané QR-kódy, už sú schopné ukladať niekoľkonásobok 1D kódov. Práve preto ich najpopulárnejšia oblasť použitia je marketing, veď pomocou QR-kódov velmi lahko môžeme kódovať rôzne webové stránky, alebo odkazy na rôzne aplikácie, ktoré môžeme integrovať ako inzercia alebo reklamy. Načítanie QR-kódov všeobecne je možné aj s benými smartfónmi, ale na úlohu sú výnimočne ideálne aj také multifunkčné skenery a prenosné dátové terminály, ako mnohostranné a moderné prístroje Zebry.

Monitorovanie príjmu kalórií a živín

Nedávno pre používatelov sa stali dostupnými také aplikácie, s čími je možnosť na dekódovanie a analýzu čiarových kódov rôzných produktov v potranivniráskom priemysle. To môže byť mimoriadne užitočné pre tých, ktorí trpia rôznymi potravinovými alergiami, veď tieto aplikácie sú schopné ukázať zloženia tovaru pomocou ananýzu kódov, tak, že vylúčia alergénne látky, ktoré obsahuje daný výrobok, alebo rôzne iné zložky, ktoré sú uvedené aj na balení.

Zábava a cestovanie

Najpopulárnejšia oblasť používania čiarových kódov a QR-kódov pri obchode je zábavný priemysel, veď pomocou systému sa dá dekódovať údaje rôzných lístkov a vstupeniek. Túto technológiu takisto používajú cestovné kancelárie, kiná, alebo aj predajne vstupeniek, veď jej aplikácia vo velkom zabezpečí rýchlejšiu a účinnejšiu administratívu a navýši kvalitu zákazníckeho servisu.

A hoci v našej oblasti tieto spôsoby ešte nie sú velmi rozšírené, mohli by sme sa zamyslieť nad tým, že v budúcnosti si pravdepodobne môžeme spoznať stále viac kreatívnych spôsobov používania 1D a aj 2D kódov.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt