Takto sa dajú riešiť poškodené alebo nekvalitné čiarové kódy

Takto sa dajú riešiť poškodené alebo nekvalitné čiarové kódy

Velakrát sa stane, že počas prepravy sa poškodí čiarový kód jedného produktu, alebo počas dlhého skladovania jednoducho sa opotrebúva alebo vybledne. Také situácie môžu spôsobiť viaceré nepríjemné chyby. Sťažujú úlohu administrácie, držia rad pri pokladni, znižujú efektivitu práce a zároveň aj zákaznícku spokojnosť.

Ako máme vyriešiť skenovanie v tom prípade, ha sa stratneme s poškodenými alebo nakvalitnými čiarovými kódmi a čo môžeme urobiť v tom prípade, aby tento problém sa dalo odstrániť? V tomto článku dáme odpoveď na obidve otázky!

Prečo môže byť poškodený jeden čiarový kód?

To, že prečo nevieme dekódovať jeden čiarový kód môže mať viaceré príčiny. Prvá a aj najčastejšia príčina môže byť slabé vyhotovenie. Spôsob tlače, používaný spotrebný materiál a aj tlačiareň etikiet v tom hrá rolu, 2ze jeden čiarový kód aký bude trvácny a ako účinne ho vieme dekódovať, anpríklas ak používame jeden starší, slabší skener.

Medzi ďalšími príčinami môže byť ešte aj fyzické poškodenie, roztrhnutý alebo vyblednutý čiarový kód. Roztrhnuté čiarové kódy 2zial sú ťažko opraviteľné a výlučne len vtedy ich vieme rekonštruovať, ak sú dané určité podmienky.

V tom prípade, ak čiarový kód bol potlačený priamo na tovar a nie ne etiketu, tak môže byť rozhodujúci aj farba balenia aj materiál. Nakolko existujú také povrchy, ktoré sú reflektujúce, alebo majú slabý kontrast a v takých prípadoch skenery čiarových kódov vedia ich dekódovať velmi ťažko, alebo vôbec nedokážu načítať.

Ako sa dá spracovať jeden poškodený čiarový kód?

Manuálne zadanie

Manuálne zadanie kódov jedného produktu môže byť časovo náročné a frustrujúce. Počas skladovej administrácie môže byť mimoriadne ťažkopádne a v pri produktov prečítaných pri pokladni môže zdržovať čakajúcich. Avšak môže sa stať, že žial neexistuje iné riešenie a kódy musíme zadať manuálne. Avšak aj to vieme spraviť v tom prípade, ak prvých šesť číslic vieme prečítať.

Jedným slovom manuálne zadanie je časovo náročné, frustrujúce a máme na to možnosť výlučne len vtedy, ak daný čiarový kód je len v časti poškodený, alebo jeho kvalitné chyby sú čitatelné, viditelné.


Rekonštrukcia

Jednotlivé poškodené alebo nekvalitné čiarové kódy sa dajú rekonštruovať pomocou určitých softvérov pre vytovrenie čiarových kódov. Nie je potrebné nič iné, iba digitalizácia čiarového kódu pomocou PC, alebo pomocou mobilného prenosného terminálu, čo sa dá používať presne na také účely.

Po digitalizácii ten daný program s vysokou šancou je schopný opäť vybudovať originály kód produktu pomocou vnímateľných zvyškov čierných čiar, čo ak znovu vytlačíme vieme používať s takou istou efektívnosťou, ako originálny.

Takým spôsobom môžeme odstrániť problém nie iba poškodených, ale aj nekvalitných alebo vyblednutých, nekontrastných čiarových kódov.


Špičkový skener

Jedno najlepšie riešenie na tento problém môže byť zaobstaranie jedného špičkového snímača čiarových kódov, ako napríklad model Zebra DS8178. Spolahlivé skenery, ktoré patria do vyššej kategórie sú schopné úspešne načítať aj nekvalitné, nekontrastné a mierne poškodené čiarové kódy, respektíve vedia dekódovať ak kódy z takých povrchov, ktoré sa odrážajú a kvôli odrazu laserových lúčov lacnejšie skenery nie nevyhnutne by vedeli načítať pre nás potrebné údaje.

A ak sa tak rozhodneme, že namiesto jednoduchšieho snímača kúpime jeden multifunkčný mobilný terminál, tak v tom prípade ešte viac ulahčíme našu úlohu, veď ako sme aj viackrát spomenuli na týchto inteligentných zariadeniach s operačným systémom Android môžeme spúšťať aj také aplikácie, ktoré pomáhajú lahšie snímanie a rekonštrukciu poškodených alebo nekvalitných, nekontrastných čiarových kódov.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt