Stručne o budúcnosti technológie čiarových kódov

Čiarový kód, ako technológia používaná na ukladanie údajov prešla dlhú cestu v poslednom desaťročí. Toto riešenie na začiatku používali na označenie nákladných vlakov, ale v súčasnosti ich používajú od ukladania informácií produktov až do archivácie komlexných údajov, takmer na všetko. Čiarový kód sa stal kľúčovou súčasťou nášho každodenného života a bez nich ani by sme nevedeli predstaviť, že obchodné reťazce ako by fungovali.

Ale technológia je schopná na to, aby sa ďalej rozvíjala a ak áno, tak v akej oblasti by sa dalo efektívne aplikovať čiarové kódy? V nasledovnom článku hladáme odpovede hlavne na túto otázku.

Evidencia s čiarovými kódmi v zdravotníctve

V dnešných dňoch v čoraz starnúcej spoločnosti plynulé a prudké fungovanie zdravotníctva sa stalo dôležitejším, ako kedykolvek predtým. V nemocniciach každý deň treba počítať s viac pacientom, čo výrazne sťažuje rýchlu a diskrétnu evidenciu, naďalej úlohu spracovania údajov. Tento problém nemôžeme bagatelizovať, avšak existuje na to účinné riešenie, vďaka technológie čiarov9ych kódov.

V zahraničí je čoraz viac používajú v pracovnej praxi evidenciu pacientov s identifikačným náramkom. Pomocou takej administrácie pri mene a roku môžeme ukladať aj popis celej diagnózy, naďalej v prípade potreby lahko a rýchlo vieme získať údaje. Vďaka riešeniu lekáry vidia spracovať údaje pacientov nieže jednoduchšia, ale ovela diskrétnejšie a použíavanie elektronickej evidencie umožňuje minimalizovať počet prípadných chýb.

Ďalej, technológia čiarových kódov je mimoriadnej vhodná aj na evidenciu prísne dôverných liekov, ktoré používajú v nemocniciach a v lekárňach. Nakolko lahko ich môžeme monitorovať, ďalej aj to, že kto, kedy a ako mal prístup k uvedeným prípravkom.

Efektívna analýza správania zákazníkov

Používanie systémov čiarových kódov vie ponúknuť ovela viac v oblasti obchodu ako len aktuálna evidencia skladových zásob. Digitálne databázy pripojené k snímačom čiarových kódov a pokladni pomáhajú v monitorovaní správania zákazníkov a takto získané informácie nám pomôžu rozvíjať naše podnikanie a zlepšenie zákazníckych skúseností.

S použitím takzvaných 2D kódov túto skúsenosť sa dá aj lahko personalizovať. Pomocou QR kódov, ktoré sú schopné ukladať aj väčšie množstvo informácií lahko môžeme vytvoriť aj špeciálne kupónové akcie, ale môžeme ovládať aj personalizované zákaznícke profile.

Zrýchlenie výrobnej linky

Zrýchlený svet vyžiada rýchle riešenia a rýchlejšie musia fungovať aj výrobné linky, ako kedykolvek predtým v histórií. Zdá sa, že čiarové kódy nemajú veľký význam v zrýchlení výrobného procesu, avšak ich úloha v pozadí môže byť o to významnejšia.

Systémy na záklede čiarových kódov sú výborne ideálne na evidenciu skladových zásob v reálnom čase. Používanie digitálných databázoch, skenerov a čiarových kódov umožňuje, aby sme vedeli sledovať každý jeden diel alebo produkt a aby nikdy sme nemali problém s tým, že výroba by musela zastaviť na hodiny alebo dlhé dni kvôli nedostatku jedného drobného diela.

Mnohostranná technológia, so svetlou budúcnosťou

Ako to môžeme vidieť, používanie čiarových kódov je čoraz častejšie v každodennej praxi obchodu, naďalej vo výrobe, logistike, ale v neposledom rade aj v zdravotníctve. Napokon mnohostranné možnosti používania - ako to ukáže aj tendencia v každodennom živote - budú len rozšíriť a aplikácia čiarových kódov bude stále populárnejšia aj v takých oblastiach života, o ktorých pred pár desiatimi rokmi by nemohli snívať ešte ani tvorcovia technológií.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt