S digitalizáciou proti nedostatku pracovných síl

Stále viac môžeme počuť o tom, že naša spoločnosť je na strane starnutia. Stručne to znamená, že vďaka zlepšených životných podmienok žijeme stále dlhšie, ale pôrodnosť prudko klesá. Táto tendencia je silno viditelná na európskom trhu práce, veď nedostatok pracovnej sily je stále väčší problém v čoraz viac priemyselnom odvetí.

Vela štátov viacerým spôsobom skúsi zabrániť tomu a snažia sa zvádzať robotníkov s vyššími platbami a lepšími pracovnými podmienkami. Avšak sa zdá, že dlhodobo neznamená riešenie ani táto taktika.

Jedna časť odborníkov, ktorý sa zaoberajú s problémom si myslia, že digitalizácia môže byť to, čo je schopná vyvážiť rovnováhu, čo momentálne je hore nohami.

Čoraz viac spoločností sa otvára novým riešeniam

Posledné desaťročie dal najavo, že so zastaraním ludskej spoločnosti je velmi ťažké zviesť boj. Velké podniky nejaký čas už uznávali tento problém a tak sa zdá, že čoraz viac pracujú na tom, aby s lepšími pracovnými podmienkami a pomocou rôzných dávok a príspevkov vedeli zachovať, naďalej prilákali mladých pracovníkov.

Avšak v mnohých prípadoch už ani to nestačí a treba si nájsť iné riešenie. Vtedy prichádzajú do obrazu tie formy modernizácie, ako robotika a digitalizácia.

Napríklad v automobilovom priemysle si môžeme nájsť čoraz viac príkladov na také pracovné procesy, ktoré vykonajú s mechanizovaným riešením a pomocou robotov namiesto ľudských zdrojov. Samozrejme nemusíme ísť tak ďaleko, veď v dnešných dňoch u2z nie iba velké spoločnosti, ale aj malé a stredné podniky začajú uznávať to, že aký velký význam má modernizácia z hladika prežitia.

Na inovácie sú čoraz viac otvorené aj spoločnosti zaoberajúce sa s obchodom, skladovaním, ďalej s logistikou. Skúsenosti ukazujú, že stále viac spoločností nahradí systémy papierovej administrácie na digitálny a čoraz viac vymenia zastarené prístroje na nové, moderné riešenia.

Prišla doba mobilných zariadení

Predovšetkým sú stále populárnejšie multifunkčné mobilné prístroje, ktoré oproti bežných skenerov čiarových kódov sú schopné vykonávať súčasne viac úloh. Ich pomocou komunikácia na pracovisku je efektívnejšia, vykonanie práce je rýchlejšie, vďaka čomu účinnejšie a plynulejšie sa dá vykonať úlohy aj pomocou menšieho tímu.

Zavedenie moderných mobilných prístrojov a digitálnych databázoch práve preto znamená udržateľnú alternatívu na riešenie nedostatku pracovných síl. Môžeme vykonať viac úloh pomocou menej prístroju a menšieho počtu pracovných síl, bez toho, aby sa zvýšila záťaž na našich pracovníkov.

Dokonca, moderné prístroje pomôžu zjednodušiť vykonanie každodennej práce, ďalej nevyžadujú ani náročné zaškolenie alebo rôzne tréningy. Digitálne prístroje vo velkom ulahčia aj administratívnu prácu, čo zahŕňa také procesy, naďalej spravia praktickejším a plynulejším procesy školenia.

Aké prístroje si máme vybrať?

Prvý krok k modernizácií znamená zavedenie digitálnej administrácie, v ktorej znamená velkú pomoc aplikácia systému na základe čiarových kódov. Aj v obchodoch, aj v skladoch môžeme usporiť strašne vela energií s tým, že predt9ym používanú manuálnu evidenciu produktov nahradíme na spolahlivé irešenie, čo funguje na základe čiarových kódoch.

S výhodami evidencie na základe čiarových kódov už velmi vela sme sa zaoberali, avšak ak stručne a krátko chceme povedať, čiarové kódy nám pomôžu v tom, aby každodenné pracovné procesy by sme vedeli vykonať rýchlejšie, efektívnejšie, naďalej produktívnejšie bez toho, aby sme zamestnali  viac pracovnej sily.

V našom webshope si môžete nájsť všetky také prístroje, čo môžete potrebovať na realizáciu. Či hladáte jeden jednoduchší snímač čiarových kódov, alebo multifunkčné mobilné zariadenia, dokonca aj ich najdôležitejšie doplnky.Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt