S 2D čiarovými kódmi môžeme usporiť nie len čas, ale aj peniaze

S 2D čiarovými kódmi môžeme usporiť nie len čas, ale aj peniaze

Príťažlivosť dvojdimenzionálnych čiarových kódov sa skrýva v schopnosti ukladania informácií a z toho vyplývajúcej funkcionality. 2D küdy sú schopné ukladať ovela viac informácií, ako klasické jednodimenzionálne čiarové kódy, takže nie je náhoda, že ich používanie sa začne rozšíriť nie len v obchode, ale aj v každodennom živote.

Na aké účely ich môžeme používať, ďalej ako vieme dekódovať 2D kódy a aké výhody môžeme mať z toho, ak ich začneme používať v každodennom živote?

Čo je to 2D kód?

Táto téma pre našich čitatelov už nie je nová, veď v blogu aj predtým sme sa zaoberali s výhodami dvojdimenzionálnych kódov, ale stručne a výstižneby sme zhrnuli najpodstatnejšie veci.

Dvojdimenzionálne kódy hlavne v tom sa odlišujú od jednodimenzionálnych kódov, že sú schopné ukladať ovela viac informácií. Nakolko kým jednodimenzionálne kódy vieme načítať iba horizontálne, tým 2D verzie sú schopné aj na vertikálne ukladanie informácií. Práve preto aj vo vzhlade sú iné. Na miesto čierných čiar a svetlných medzier údaje kódujú pomocou rôznych geometrických tvarov.

Najpopulárnejší 2D kód je QR kód, čo vieme lahko dekódovať aj pomocou jednoduchej aplikácie, aj s našim smartfónom.

Aplikácia QR kódu je velmi populárna v oblasti marketingu a môžeme s ním stretnúť krok za krokom na rôznych bilboardoch, alebo v kupónových akcií. Ale nie je nezvyčajné jeho používanie ani v logistike, veď je vhodné aj na efektívne kódovanie webových odkazov, telefónnych čísel, postových adries, dokonca aj na súradníc GPS.

Ako vieme načítať dvojdimenzionálny kód?

Na rozdiel od klasických 1-dimenzionálnych čiarových kódov bežné, laserové skenery žial nie sú vhodné na dekódovanie dvojdimenzionálnych kódov. Pre to, aby sme ich vedeli dekódovať potrebujeme špeciálny snímač, čo je schopný spracovať ukladané informácie geometrických tvarov aj z vertikálneho aj z horizontálneho smeru. To je možné pomocou takzvaných imager snímačov.

Imager skener v podstate je jedna kamera, čo urodí jednu fotu o čiarovom kóde a to spracúva pomocou externého softvéru. Najväčšia výhoda technológie je, že imager skenery sú takisto vhodné na dekódovanie 1D aj 2D kódov, ďalej ich pomocou účinne vieme načítať aj poškodené kódy a kódy so slabou kvalitou.

Takto pomáha integrácia 2D kódov Vášmu podnikaniu

Zavedenie dvojdimenzionálnych kódov pomáha v každodenných procesov aj v tom, aby sme zefektívnili a robili produktívnješím našu spoločnosť. Väčšie množstvo ukladaní informácií prispieva k presnejšieho vykonaniu práce a používaním 2D kódov každodenné úlohy sa skrátia a zjednodušia, vďaka čomu vieme usporiť vzácny čas a dokonca aj peniaze.

Pomocou 2D kódov vieme ukladať nie len cenu jedného produktu a základné informácie, ale aj odkazy patriace k produktu, takže môžeme kódovať aj iné, komplexnejšie informácie. Takým spôsobom dvojdimenzionálne kódy sú aplikovatelné nie iba pre plynulejšiu administratívu a pracovný proces, ale úspešne ich vieme používať aj na zvýšenie zákazníckej spokojnosti prostredníctvom rôzných kampaňov a akcií.Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt