Aj Francúzska spoločnosť zaoberajúca sa s priemyselnou logistikou ulahčuje prácu s prístrojmi Zebra

Aj Francúzska spoločnosť zaoberajúca sa s priemyselnou logistikou ulahčuje prácu s prístrojmi Zebra

KS Services Group je najnáročnejšia spoločnosť v Francúzsku zaoberajúca sa s logitikou. Spoločnosť bola založená v roku 1991, od vtedy zamestnávala viac ako 500 zamestnancov a nepretržite rastie. Ich poslanie je efektívne a bezproblémové vybavenie prepravných úloh ich zákazníkov.

KS Services nedávno stanovila za cieľ obnovenie systém riadenia WMS, čo používajú v skladoch. Ohladom novej technológie mali vysoké očakávania. Spoločnosť plánovala vybudovať taký systém so základom WMS, čo je schopný ovládať všetky maloobchodné, velkoobchodné, idnividuálne a aj v poslednom okamihu prijaté objednávky pre všetky zákazníci. Samozrejme, to všetko čo najrýchlejšie a najefektívnejšie.

Nakoniec spoločnosť vybral priemyselný, dotykový dátový terminál Zebra TC55 s cielom, aby vedel optimalizovať pracovné procesy a vhodne ovládať systém WMS. TC55 kombinuje potrebnú robustnosť pre vykonanie skladovej práce s mnohostrannosťou a jednoduchosťou jedného smartfónu, napokon lahko sa dá používať spolu s jedným administratívným softvérom JustLogsIT, čo obvykle používajú v firmách. Okrem toho vybrali aj priemyselnú tlačiareň etikiet Z4M. Premena na nové prístroje z hladiska technológie a zaškolenia zamestnancov trvala cca. jeden mesiac a výsledky hovoria za všetko.

Pomocou ručného dátového terminálu v skladoch zrýchlili skladové pracovné procesy. TC55 nie len, že sa ukázal ako spoľahlivý prístroj, ale nakoniec vyšlo najavo, že je výnimočná aj jeho rýchlosť spracovania údajov. Vďaka jednoduchosti systému aj pracovníci sa jednoducho vedia prispôsobiť k používaniu, čo v produktivite výslednilo 1,5%-né zvýšenie iba za jeden mesiac. To počas spracovania produktov znamená cca. polminútové zrýchlenie pri jedného produktu.

Tento proces sa ukázalo tak funkčné, že KS Services v budúcnosti chce rozširovať používanie prístrojov aj mimo skladu a plánujú modernizovať a zrýchliť aj proces zákazníckych služieb s ďalšími prístrojmi Zebra.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt