Preto je dôležité, aby zamestnanci boli spokojní

Či sa bavíme o skladovej alebo obchodnej práce, je mimoriadne dôležité, aby naši zamestnanci boli spokojní s prácou. Veď spokojná pracovná sila je nie len produktívnejšia, ale aj lojálnejšia, čo z hladiska spoločnosti je hlavná výhra.

Avšak málu ludí vie, že spokojnosť závisí nie iba od výplaty, ale aj od pracovných podmienkach a pracovných nástrojoch.

V nasledovnom článku Vám ukážeme, že prečo je dôležité pracovať na tom všetkými možnými prostriedkami, aby naši zamestnanci plynule vedeli vykonať svoju prácu a čo môžeme robiť v záujme toho, aby pri spokojnosti rástla aj produktivita.

Nezáleží iba na peniazoch

V posledných rokoch nedostatok pracovných síl v maloobchode znamená vážny problém, čo hlavnde môžeme ďakovať čoraz väčším možnostiam mobility pracovnej sily. Kým predchádzajúce gererácie roky alevo desať roky pracovali na jednom mieste, tým mladá generácia bez rozmýšľania zmení zamestnanie v prípade jednej lepšej možnosti a velakrát nie iba kvôli vyššej výplate.

Vela prieskumov dokazuje to, že väčšina pracovnej sily zmení zamestnanie aj vtedy, keď výplata je rovnaká, dokonca aj trošku menšia, ak vie, že bude pracovať pri lepších podmienkach.

A že čo presne rozumieme pod lapšími pracovnými podmienkami? Dá sa definovať celkom presne, avšak v každom prípade patrí medzi príčinami humánne zaobchádzanie, dôstojné pracovné prostredie a v neposlednom rade kvalita zabezpečených prístrojov pre prácu.

S dobrými pracovnými prístrojmi rastie spokojnosť

V prípade takých podnikaní, ktorých hlavný profil je skladovanie, logistika alebo obchod, z hladiska pracovníkov sú absolútnou prioritou také pracovné prístroje, ktoré ulahčujú prácu a úlohy sa dá vykonať rýchlejšie a efektívnejšie.

Takže, ak poskytneme pre našich zamestnancov čím modernejšie a lahko ovládatelné pracovné prístroje, tým si môžeme byť istejšie, že budú spokojnejšie s pracovnými podmienkami a prácu budú vykonať nie iba rýchlejšie, ale aj presnejšie a nadšenejšie.

Takže inými slovami môžeme povedať, že investícia do mederných prístrojov je dokonalá win-win situácia! Nakolko s tými vývojmi súčasne môžeme ulahčiť každodenné úlohy našich zamestnancov a bez toho môžeme navýšiť produktivitu našej spoločnosti, aby sme potrebovali intenzívnejšie pracovné tempo, alebo sme museli zamestnať plus pracovníkov.

Budúnosť patrí mobilite

Už velakrát sme sa o tom bavili, že aké sú užitočné počas práce také mobilné prístroje, ktoré sú schopné vykonať súčasne rôzne úlohy viacerého prístroja, počas skladových alebo obchodných operácií. Avšak jeden hlavný argument čo je na strane moderných prístrojov na spracovanie čiarových kódov a prenosných dátových termináloch je nič iné, ako jednoduché ovládanie.

Napríklad ovládanie takých prístrojov, ako mobilné prenosné počítače Zebra, zamestnanci môžu naučiť takmer za pár sekúnd. Nie je potrebný viac týždnový tréning na to, aby pár stlačením tlačidla alebo dotykom sme vedeli vykonať prácu viacerého náročného prístroja, ďalej vďaka totálne digitálneho rozhraniu významne môžeme znížiť aj pravdepodobnosť chýb.

Takže používanie moderných mobilných prístrojov vie urýchliť a ulahčiť každodenné pracovné úlohy pracovníkov, čo vo velkom prispieva k tomu, aby boli ovela spokojnejší s prácou. Vďaka čomu nemusíme si robiť starosti kvôli nepretržitej migrácií pracovných síl, naďalej ani stratu produktivity kvôli negatívneho vplyvu ťažko použiteľnými pracovnými prístrojmi.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt