Prečo potrebuje aj najmenšie podnikanie to, aby evidoval svoje skladové zásoby?

Prečo potrebuje aj najmenšie podnikanie to, aby evidoval svoje skladové zásoby?

Dnešné maloobchody majú k dispozícií také výhody, o ktorých obdochy, ktoré boli založené pred pár desiatimi rokmi ešte ani snívať nemohli. Nepretržitý rojvoj technológie ponúka mnohých prístrojov na rast a na zvýšenie produktivity a udržateľnosti.

Od základnej informačnej technológie cez logistiku až do marketing sú pre nás k dispozícií cenovo dostupné a účinné spôsoby, ak chceme zvýšiť našu produktivitu. Vďaka najnovšej inovácie rýchlo a efektívne vieme vykonať také úlohy, ktoré predtým sme museli robiť manuálne, ako napríklad inventúra alebo monitorovanie skladovej zásoby.

V nasledovnom článku Vám ukážeme pár príkladov ohladom toho, že prečo sa platí malým obchodom investovať do moderných technológií, kotré zjednodušia naše každodenné dni.

Posúdenie potrieb

Čím viac sme v obraze so zmenou našej skladovej zásoby, tým lepšie vieme sledovať aj zmeny zájazníckych potrieb. Pomocou nepretržitou evidenciou sa dá vyhnúť, aby v našom obchode bol nedostatok z niektroého produktu a môžeme predísť aj to, aby z niektorých produktov by sme objaednali moc velké množstvo, zbytočne.

Takým spôsobom môžeme spraviť presnú evidenciu o najpredávanejších produktoch a efektívne sa môžeme prispôsobiť k zákazníckym požiadavkám, čo zlepšuje spokojnosť zákazníkov už po krátkom lehote a zvyšuje zákaznícku skúsenosť. Nehovoriac o tom, že budeme mať menej problém aj so spotrebnou dobou rýchlo sa kaziacimi tovarmi, ak našu ponuku prispôsobíme dopytu na trhu.

Minimalizácia nákladov

Ak vieme, že z ktorého tovaru kolko sa minie v našom obchode, tak aj s tým budeme v obraze, že aktuálne kolko a z ktorého tovaru je potrebné zaobstarať. Viac už sa nebude potrebné hromadiť nadbytočné skladové zásoby, vďaka čomu môžeme usporiť nie len miesto a čas, ale efektívne môžeme minimalizovať aj výdavky a naše skladové produkty môžeme ponúknuť za najvýhodnejšiu cenu. A to všetko bez toho, aby sme museli zredukovať ponuku tovarov v našom obchode.

Udržiavanie konkurencieschopnosti

K tomu, aby sme vedeli udržať krok v hospodárskej súťaže na trhu voči konkurencií nestačí, ak sme si vedomí so schopnosťami našich konkurentov. Je nevyhnutné, aby sme spoznali naše vlastné schopnosti a bariéri a aby z každého hladiska sme boli pripravené.

Prvý krok k dokonalému sebapoznaniu znamená vhodná evidencia našej skladovej zésoby a bezchybná administrácia, nakolko cez analýzu údajov ohladom skladovej zásoby lahko môžeme zistiť aj naše silnosti a slabosti.

Ako sa dá efektívne monitorovať skladové zásoby?

Účinná a rýchla inventúra, respektíve sledovanie skladovej zásoby v dnešnom živote už vôbec nie je ťažká úloha. Integrácia databázy s čiarovými kódomi nie iba ulahčuje, ale aj urýchly pracovné procesy a je schopná zjednodušiť aj prácu zamestnancov v kancelárií, sklade a aj v predajnej ploche. Nehovoriac o tom, že čím presnjejšiu evedenciu spravíme o zásobéch v sklade alebo na regáloch obchodu, tým je menšia šanca, aby naše podnikanie by bolo neziskové.

Pomocou evidencia na základe čiarových kódov produktivitu môžeme efektívne zvýšiť aj krátkodobo aj dlhodobo a ušetrené pracovné hodiny môžeme využiť na zvýšenie zákazníckej spokojnosti a na zlepšovanie pracovného prostredia.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt