Dovidenia papierovanie, dovidenia chybné zaznamovanie údajov! - Nové terminály od Zebry spravia administratívu jednoduchou.

Dovidenia papierovanie, dovidenia chybné zaznamovanie údajov! - Nové terminály od Zebry spravia administratívu jednoduchou.

Nakolko manuálna administrácia je nesmierne náročná, monotúnna úloha a sa môže stať aj pri najväčšej pozornosti, že žial spraví chyby počas inventúry alebo zaznamenávaní. Mýliť sa je ľudská vec, avšak existuje jedno výborné riešenie na to, tieto chyby sme vedeli lahko a efektívne odstrániť.

Zebra uvidela na trhu nové dátové terminály druhej generácie na konci septembra 2018 s názvom TC72/TC77. Vďaka širokých možností používania nové prístroje poskytujú rýchlejšiu, efektívnejšiu naďalej pracíznejšiu prácu zamestnancom v skladoch, obchodoch a aj v odvetí logistiky. Viac nie je ručná administratíva a môžeme sa rozlúčiť od stratu materiálov a času, čo vychádza zo chybne zaznamenávaných údajov!

TC72 a TC77: majstri presného zadávania skladových údajov

Používanie nových dátových terminálov Zebra umožňuje rýchle a efektívne načítanie čiarových kódov, prakticky z akéhokolvek povrchu, medzi akýchkolvek podmienkach. Skenery TC70/TC75 sa môžeme považovať za majstri skladovej a obchodnej práce a nová náhradná séria TC72/TC77 zachovala všetky pozitívne vlastnosti a dostala sa na trh s ešte robustnejším a užívatelsky prívetivým vytvorením. Ultra presnú prácu zabezpečí zabudovaná snímacia hlava SE4750SR, čo bezproblémov dekóduje všetky 1D a 2D čiarové kódy.

Softvérová a fyzická kompatibilita na vysokej úrovni

Najnovšie dátové terminály od Zebry podobne ako predchádzajúca séria TC70/TC75 majú k dispozícií už dobre známy operačný systém Android, čo má aj iné velké výhody, ako len jednoduchosť a stabilita. Pomocou Androidu terminály sú úplne kompatibilné s akýmkolvek obchodným alebo skladovým softvérom alebo aplikáciou.

Použitie prístrojov je velmi flexibilné aj z fyzického hladiska, veď mobilné terminály sú lahko zmenitelné pomocou opcionálnou pištolovou rukoväťou z ručného na pištolové vytvorenie a aj to umožňuje, aby lepšie by vedeli prispôsobiť k rôzným potrebám všetkých používateľov.

Takže TC72/TC77 je užívatelský prívetivý prístroj z každého hladiska, čo znamená nevyhnutné riešenie počas rýchleho a účinného vytvorenia práce zamerané na zákazníka.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt