Nastal čas na obnovenie prácu v sklade

Hoci obchodná práca v posledných rokoch sa začala rýchlo rozvíjať, napriek tomu modernizácia ešte stále koncentruje na činnosti v kancelárií, naďalej v obchode. Práca v sklade trochu bola zatlačená do pozadia, aj napriek tomu, že sa bavíme o jedného najdôležitejšieho prvku obchodného reťaza. Alebo by sme mohli povedať aj to, že život by sa zastavil bez pracovníkov v sklade.

Práve preto pracovníci v sklade a aj administratívni pracovníci takisto si zaslúžia, aby aj ich pracovné podmienky boli zlepšené, ako kolegovia v pokladni alebo v kancelárií. Čo môže byť riešenie vtedy, ak chceme ulahčiť a zjednodušiť ich prácu, ďalej zvýšiť aj produktivitu našej spoločnosti?

Prečo je dôležitá modernicácia skladových úloh?

V dnešných dňoch vďaka rozšírenia online obchodov zákazníkom už je základná požiadavka, aby svoje objednávky dostali čím skôr. To je taká úloha, ktorá vyžaduje pripravenosť aj z hladiska pracovnej sily, aj administricie a nie v poslednonm rade z oblasti technológie.

V čase splniť denno denne prijaté objednávky bez dobre fungujúceho administratívneho systému je takmer nemožné, takisto ani garantovať pre zákazníkov, že objednané produkty budú doručené nie iba bezpečne a spolahlivo, ale aj v rámci stanovenej lehote. Ďalej to, aby systém bol vhodne ovládatelný, to v základe záleží od pracovníkov v sklade a od účinnosti používaných prístrojov.

Táto práca je dosť zložitá a vyžaduje nie iba fyzickú silu, ale aj adekvátnu koncentráciu. Takže ak evidenčné a logistické úlohy si spravíme čo jednoduchšie, tak tým efektívnejšie a rýchlejšie vieme splniť požiadavky zákazníkov a tým lepšie dokážeme dodržať dodacie termíny.

Ako vôbec máme začať?

Slabú produktivitu vo väčšine skladov môžeme ďakovať hlavne nedostatočne moderného administratívneho systému, naďalej používaním zastaraných prístrojov. Tieto pracovné podmienky v podstate spomalujú každodenné pracovné procesy, napokon mô2zu byť negatívnym vplyvom aj na pracovnú morálku zamestnancom, čo takisto sa môže prejaviť v znížení efektívnosti a neustálemu zhoršovaniu výkonu.

K tomu, aby tento problém sa dalo vylúčiť v základe musíme prehodnotiť procesy práce v sklade.

To nie je jednoduchá úloha, veď pri technologických obnovení si musíme dávať pozor aj na ludské zdroje. Avšak v podstate môžeme povedať: pre obnovenie pracovného procesu a pre vytvorenie životaschopných pracovných podmienok prvý, najdôležitejší krok je modernizácia prístrojov, ktoré používame denno denne pre vybavenie každodenných úloh.

Dokonalé riešenie

Kľúč k riešeniu problému spočíva v dvoch veciach. Jedna je modernizácia skladových systémov softvérovo, druhá je modernizácia hardvérovo. Stalilný softvérový systém dnes už umožňuje používanie mnohých multifunkčných inteligentných prístrojov, ktoré súčasne ulahčia evidenciu produktov s čiarov9ymi kódmi, naďalej každodenné pracovné procesy pracovníkov. Vrátane aj rýchlu a spolahlivú administráciu s kolegami, vedúcimi a bezproblémovú komunikáciu v reálnom čase.

Tento ciel slúžia predovšetkým skenery čiarových kódov, tlačiarne etikiet, ktoré sú prevádzkovatelné s čaoraz väčšou efektivitou a aj prenosné mobilné počítače s operačným systémom Android, ktoré sú taktiež používatelné v každej oblasti obchodu.

Také, moderné a spolahlivé prístroje, ako mobilné terminály Zebra, Honeywell a Datalogic minőségi vytvárajú nie len kvalitné podmienky pre prácu v skladoch, ale vďaka jednoduchému ovládaniu a spolahlivosti sú schopné motivovať aj zamestnancov, aby precízne a efektívne vykonali každodennú prácu. Inteligentné prístroje fungujúce s operačným systémom Android súčasne sú schopné urýchliť a spríjemniť prácu, ďalej v neposlednom rade aj ulahčiť, čo výrazne sa môže prejaviť vo zvýšení produktivity aj z krátkodobého hľadiska.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt