Na čo používa energetický priemysel čiarové kódy a inteligentné prístroje?

Na čo používa energetický priemysel čiarové kódy a inteligentné prístroje?

Už sme si mohli zvyknúť, že s čiarovými kódmi sa môžeme stretnúť nie iba na regáloch v obchodoch, ale v každej oblasti života. Evidenciu čiarových kódov používa potravinársky priemysel chemický priemysel, naďalej aj zdravitníctvo, aj keď na rôzne účely. A nie je výnimka ani energetický priemysel.

Na začiatku by sme si možno ani nemysleli, že aké užitočné riešenie znamená označenie s čiarovými kódmi pre dodávateľov elektriny, naďalej používanie moderných inteligentných prístrojov počas každodennej práci.

Teraz sme zhromaždili prá také úlohy, na ktoré zamestnanci energetického priemyslu používajú etikety, čiarové kódy, naďalej mobilné prístroje na ich spracovanie.

Evidencia prístrojov

Počas priemyselnej práce pracovnícu musia používať mnohé také prístroje, ktorých evidencia v každodennom živote hrá kľúčovú úlohu.

K tomu, aby tie prístroje vhodne sme vedeli zaevidovať do inventúry potrebujeme efektívne riešenia. Pre túto úlohu najviac vieposkytnúť systém čiarových kódov, podobne ako v prípade obchodov alebo logistických spoločností.

Používanie samolepiacich etikiet a čiarových kódov je mimoriadne jednoduché, ďalej pre ich spracovanie potrebujeme iba jeden dobre funfunúci skladový softvér a spolahlivé prístroje na dekódovanie čiarových kódov.

Označenie doplnkov

Okrem označovaní pracovných prístrojov v energetickom priemysel je takisto dôležité aj správne kategorizovanie, označenie spotrebných materiálov, doplnkov. Na označenie alebo zväzovanie káblov môžeme používať napríklad špeciálne etikety, ktoré môžeme potlačiť s čiarovými kódmi a tak uvádzať ich typ alebo účel.

Ďalej v skladoch môžeme používať jednoduché etikety, podobne ako v obchodoch, ak chceme, aby administrácia a inventúra rôzných spotrebných materiálov by bola vždy správna a plynulá.

Moderné vzťahy so zákazníkmi

Všetci z nás musia poznať QR kódy, ktoré už sú uvedené aj na rôznych šekoch, napríklad na účtoch za elektrinu, ktorých ciel je, aby ulahčili platenie mesačného poplatku za energiu. Platba s QR kódmi je mimoriadne jednoduchá forma zaplatenia mesačných výdavkov, veď nič iné nepotrebujeme iba jeden smartfón a údaje platobnej karty.

Avšak QR kódy vedia pomôcť nie iba pri platbe šekov, ale môžu pomôcť zjednodušiť aj vzťahy so zákazníkmi. Zvyknuté telefonické zákaznícke linky v mnohých prípadoch narhadia znalostné databázy so skenovaním QR kódov, čo poskytuje nám relevantnú odpoveď na naše otázky týkajúce sa dodávky energií.

Práve preto sa začína stávať používanie dvojdimenzionálnych kódov čoraz bežnejšou vecou nie len v obchode a v marketingu, ale aj v sektore dodávok a využitia energie.

Práca v teréne

Terénna práca v prípade jednej energetickej spoločnosti je považovaná za každodennú. A k tomu, aby pracovníci efektívne vedeli vykonať svoju prácu potrebujeme moderné, priemyselné prístroje, ktoré plnia niekoľko úloh súčasne.

Mobilné prenosné terminály nám pomôžu nie iba na uľahčenie správy čiarových kódov. Umožňia rýchlu a efektívnu komunikáciu s kolegami a centrom, ďalej fotografovanie na mieste, alebo funkcia GPS poskytuje jednoduchú navigáciu medzi dvoma pracovnými stanicami alebo bodmi merania.Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt