Na čo môžeme používať etikety automobilového priemyslu?

Na čo môžeme používať etikety automobilového priemyslu?

Použitie etikiety automobilového priemyslu je celkom mnohostranné. Môžeme ich používať od označenia vyrobených dielov, pre logictické účely, ďalej aj na administráciu. Avšak vo všeobecnosti môžeme povedať, že tento priemysel v závislosti od používania vyžaduje rôzne materiály a kvality.

Teraz stručne a výstižne Vám predstavíme, že aké úlohy plnia etikety na označenie v automobilovom priemysel a na ktorú úlohu aký materiál a akú kvalitu sa odporúča vybrať.

Sledovanie zásielok

Automobilový priemysel pracuje s pomerne zložitým dodávateľským reťazcom. Pre jednu továreň súčiastky môžu pochádzať od mnohých dodávateľov. Tento pravidelný pohyb materiálu nejakým spôsobom je potrebné kontrolovať, sledovať a systematizovať. Najlepšie riešenie na túto úlohu znamená používanie kotúčových etikiet.

Tieto etikety môžeme používať ako identifikátor produktu, môžeme ich sledovať pohyb súčiastok v rámci závodu, môžeme stanoviť ich miesto určenia a môžu byť pre nás užitočné v skladovaní mnohých, dôležitých údajov.

Ktoúčové etikety sú ideálne pre jednoduché číslovanie s poradovým číslom, alebo na zobrazovanie jednoduchších, respektíve zložitejších čiarových kódov vo vykonaní administratívnych úloh, veď môžeme ich potlačiť s dobre čitalelnými, kontrastným textom.

Sú dokonale použítelné v kancelárií, sklade a na vykonanie niektorých úloh aj pri výrobnej linke.

Označenie súčiastok

Najjednoduchší spôsob označenia nainštalovaných súčiastok do automobilov je používanie etikiet pre označenie. Avšak v prípade výstražných štítkov súčiastok je velmi dôležité, aby boli vyrobené z trvácného spotrebného materiálu, čo dobre odolá proti nečistotám a sú tolerantné k extrémnym výkyvom teplôt.

Respektíve ani to nie je posledné hladisko, aby poridne nalepili na texturované a olejované povrchy, veď v jednom fungujúcom aute musia zostať čitatelné roky, alebo až desať roky.

Práve preto súčiastky v automobilovom priemysel štandardne označujú so špeciálnými, plastovými etiketami, ktoré v mnohých prípadoch vybavia samostatnou povrchovou ochrannou vrstvou v záujme toho, aby boli chránemé proti oleju, prachu, treniu alebo vplyvu rôzných chemikálií.

Etikety vo vozidle

Ak sa pozorne rozhliadneme v našom vozidle, tak si všimneme, že označovacie etikety sú nie len pod kapotou a karosériou, ale nájdeme ich aj v priestore pre cestujúcich. Funkcia a materiál etikiet vo vozidle môže byť mnohostranný.

Okrem výstražných papierových etikiet s poradovými číslami sa môžeme stretnúť aj s takými označovacými etiketami, ktoré sú vyrobeného z flexibilného materiálu, ako napríklad etikety airbagu, ale sú bežné aj polyesterové etikety návodu na použitie.

Takže materiál etikiet vo vozidle môže byť odlišný. Môžu byť vyrobené z papiera, polyestra, alebo aj z iných špeciálneho materiálu. Avšak vo väčšine prípadov majú spoločné, že výrobcovia hladajú také riešenie, čo je trvácne a kvalitná alternatíva, čo je nie len odolné, ale plne vyhovuje aj bezpečnostným predpisom.

Aká je dobrá automobilová etiketa?

Hlavná prednosť dobrej automobilovej etikety je trvácnosť a správna odolnosť. Kvalitná automobilová etiketa výborne lepí na hladký, texturovaný alebo olejnatý povrch, odolá proti vysokej teplote, traniu, chemikáliam, naďalej zostáva čitatelný počas celého životného cyklu súčiastky.

Označovacími etiketami môžeme uviesť všetky individuálne vlastnosti, technické parametre a poradové čísla súčiastok. Avšak so správnym označením súčiastok výrobcovia zjednodušujú nie len sledovanie, ale s označením kritických bezpečnostných a prevádzkových informácií garantujú aj to, že nimi vyrobené súčiastky spĺňajú environmentálne a bezpečnostné normy.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt