Moderná technológia pre rýchly a dôsledný nákup

V Indonézií z dôvodu počtu obyvateľov je neodvratné, aby ludia počas nákupu by nestretli s dlhými radmi. V jednom štáte, ktorý má viac ako 260 milión obyvatelov je to úplne normálne, ale práve pre obchodov to každý deň znamená velkú výzvu.

Takže zjednodušenie a urýchlenie nákupných procesov znamená významne dôležitú úlohu. Obchodný reťazec SaveMax našiel riešenie v inovácií terminálov POS (Point of Sale).

2D skenermi pre rýchlejšiu a jednoduchšiu prácu

Keď obchodný reťazec SaveMax vybral rozvoj systémov POS, tak sa rozhodol pri pultovom snímači Zebra DS7708, naďalej pri ručnému skeneru čiarových kódov DS4308. A že prečo? Odpoveď nájdeme nielen nie len vo všestrannosti prístrojov, ale aj v masívnosti. Tieto prístroje sú schopné na všesmerové dekódovanie všetkých jedno a dvojdimenzionálnych kódov, aj zo vzdialenosti 76 centimetrov.

Vďaka postupu digitálnych obrazových skenerov ponúkajú možnosť aj na snímanie z lesklých povrchov, ďalej na skenovanie pod fóliou a poškodených kódov, napokon vedia načítať čiarové kódy aj z LCD obrazovky alebo z displeja mobilu. Aj pultový skener aj ručný boli vytovrení na intenzívnu a každodennú prácu.

Zvyšujúca sa produktivita, zvýšenie spokojnosti zákazníkov

Okrem toho skenery sú lahko programovatelné, konfigurovatelné a sú aj lahko ovládatelné. To všetko ulahčuje prácu pokladníkov a v porovnaní s bežnými laserovými skenermi výsledňuje urýchlenie celého nákupného procesu. A rastúca produktivita výsledňuje takú zákaznícku spokojnosť, čo podla Joanito Iwan Tamsil - kte je riaditeľ pre informácie a technológie obchodného reťazca SaveMax - by to nedokázali s predchádzajúcimi bežnými laserovými skenermi.

"Chceme, aby používaná technológia Point of Sale by bola udržateľná do budúcnosti a na to sú najideálnejšie 2D skenery šiestej generácie. Jednoducho sú len produktívnejšie, ako predtým používané laserové skenery." - hovoril Tamsil, kto aj ďalej uviedol, že pultový snímač DS7708 sa ukázalo tak efektívne, že onedlho sa začali používať v obchodoch aj ručné snímače čiarových kódov DS4308, aby ďalej vedeli zjednodušiť prácu pokladníkov.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt