Moderná technológia pre rýchly a dôsledný nákup

V Indonézií z dôvodu počtu obyvateľov je neodvratné, aby ludia počas nákupu by nestretli s dlhými radmi. V jednom štáte, ktorý má viac ako 260 milión obyvatelov je to úplne normálne, ale práve pre obchodov to každý deň znamená velkú výzvu.

Takže zjednodušenie a urýchlenie nákupných procesov znamená významne dôležitú úlohu. Obchodný reťazec SaveMax našiel riešenie v inovácií terminálov POS (Point of Sale).

2D skenermi pre rýchlejšiu a jednoduchšiu prácu

Keď obchodný reťazec SaveMax vybral rozvoj systémov POS, tak sa rozhodol pri pultovom snímači Zebra DS7708, naďalej pri ručnému skeneru čiarových kódov DS4308. A že prečo? Odpoveď nájdeme nielen nie len vo všestrannosti prístrojov, ale aj v masívnosti. Tieto prístroje sú schopné na všesmerové dekódovanie všetkých jedno a dvojdimenzionálnych kódov, aj zo vzdialenosti 76 centimetrov.

Vďaka postupu digitálnych obrazových skenerov ponúkajú možnosť aj na snímanie z lesklých povrchov, ďalej na skenovanie pod fóliou a poškodených kódov, napokon vedia načítať čiarové kódy aj z LCD obrazovky alebo z displeja mobilu. Aj pultový skener aj ručný boli vytovrení na intenzívnu a každodennú prácu.

Zvyšujúca sa produktivita, zvýšenie spokojnosti zákazníkov

Okrem toho skenery sú lahko programovatelné, konfigurovatelné a sú aj lahko ovládatelné. To všetko ulahčuje prácu pokladníkov a v porovnaní s bežnými laserovými skenermi výsledňuje urýchlenie celého nákupného procesu. A rastúca produktivita výsledňuje takú zákaznícku spokojnosť, čo podla Joanito Iwan Tamsil - kte je riaditeľ pre informácie a technológie obchodného reťazca SaveMax - by to nedokázali s predchádzajúcimi bežnými laserovými skenermi.

"Chceme, aby používaná technológia Point of Sale by bola udržateľná do budúcnosti a na to sú najideálnejšie 2D skenery šiestej generácie. Jednoducho sú len produktívnejšie, ako predtým používané laserové skenery." - hovoril Tamsil, kto aj ďalej uviedol, že pultový snímač DS7708 sa ukázalo tak efektívne, že onedlho sa začali používať v obchodoch aj ručné snímače čiarových kódov DS4308, aby ďalej vedeli zjednodušiť prácu pokladníkov.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Bakos Bence
Bakos Bence

Konateľ spoločnosti DigiCode Kft. je zodpovedným manažérom online zákazníkov a nákupného zážitku, jeho jedna z hlavných úloh je koordinácia tímu Sales.

Dôležité, používatelné typy, triky,
informácie a štúdie.

Zaregistrujte a buďte informovaní!

Odoberať novinky

Záujem a dopyt