Mobilné prístroje, ktoré zvládnu aj tie najnebezpečnejšie situácie

Mobilné prístroje, ktoré zvládnu aj tie najnebezpečnejšie situácie

Existujú také extrémne pracovné podmienky, ktoré nedokážu zvládnuť ani najmasívnejšie dátové terminály, ktoré boli vytvorené presne pre prácu v teréne. Dokonca používanie bežných mobilných zariadení za určitých podmienok môže byť aj život ohrozujúce.

Ak pracujete s horlavými materiálmi, plynmi, alebo benzínom, tak väčšinu takýchto prístrojov je zakázané používať, veď elektronické zariadenia môžu byť vysoko výbušné!

Kde bežné inteligentné prístroje už neznamenajú vhodné riešenie

Ak naši zamestnanci denno denne musia pracovať s nebezpečnými horlavými a výbušnými materiálmi, tak musíme plniť velmi prísne pravidlá bezpečnosti práce. V prostredí horlavých materiálov sa neodporúča používať ani elektrických zariadení, vrátane sem aj mobilné prístroje, ktoré majú akumulátor.

Takže existuje také pracovné prostredie, kde používanie bežných tabletov a prenosných dátových terminálov nieže sa neodporúča, ale je rovno zakázané a život ohrozojúce.

Ale čo môže byť riešenie v tom prípade, ak pre vykonanie každodenných úloh potrebujeme používať mobilnú technológiu a internet?

Certifikát HazLoc

Samozrejme nemusíme zúfať, veď existuje jedno riešenie ne tento problém, čo ponúka bezpečnú alternatívu na vykonanie prácu v nebezpečnom prostredí. V horľavom a výbušnom prostredí, alebo akomkolvek prostredí, čo je vyhlásený za život ohrozujúci riešenie znamenajú prístroje vybavené takzvan˙ym štandardom HazLoc.

Ciel certifikátu HazLoc je, aby z bezpečnotechnického hladiska potvrdil, že daný inteligentný prístroj sa dá používať aj medzi extrémnými podmienkami, aj v nebezpečnom pracovnom prostredí. Potvrdenie vydá vždy tretia osoba, ktorá je nezávislá od výrobcu a s tým potvrdzuje, že daný prístroj neprodukuje toľko tepla a nie je schopný produktovať takú iskru, čo by mohol spôsobiť problém na horlavom a výbušnom prostredí.

Inteligentné prístroje Zebra testovali odborníci bezpečnostnej technológie

Zebra, podobne ako vo výrobe obchodných, skladových, respektíve terénnych mobilných prístrojov prístrojov sa považuje takisto za priekopníka aj vo výrobe tabletov pre extrémne pracovné podmienky.

Napríklad sériu tabletov L10 vyvíjali výslovne tak, aby bol v súlade so štandardmi a aby bol používatelný aj medzi extrémnymi podmienkami, respektíve aby bol plne funkčný a bezpečný aj v výbušnom nebezpečnom prostredí. Prístroj otestovali odborníci bezpečnostnej technológie a používanie v extrémnom prostredí garantuje zaslúžene dosiahnutý certifikát HazLoc.

Vďaka vytvoreniu prístroj výborne odolá voči vplyvom prostredia a bezpečné fungovanie vôbec nejde na úkor efektívnej prevádzky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o certifikát HazLoc a o inteligentných prípstrojoch, ktoré sa dajú používať aj v prostredí kritickom pre bezpečnosť, tak na blogu Zebra môžete si prečítať viac informácií o tejto téme.

A ak aj Vy chcete používať váš nový tablet alebo prenosný mobilný terminál v extrémnom prostredí, tak sa informujte o bezpečnostných predpisov ešte pred nákupom, ďalej aj o tom, že prístroj, ktoré ste si zvolili je vhodný na používanie v horlavom a výbušnom prostredí.Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt