Miesto, kde je teraz velká potreba na spolahlivé snímače čiarových kódov: je zdravotníctvo

Miesto, kde je teraz velká potreba na spolahlivé snímače čiarových kódov: je zdravotníctvo

Čiarové kódy používajú v každej oblasti zdravotníctva. Od tej chvíle, ked jeden pacient vstúpi vstúpi do dverí čakárne, až do odberu vzoriek alebo do lekárne, všade sa môžeme stretnúť s kódmi a skenermi.

Hoci používanie čiarových kódov v zdravotníctve môže byť rozmanité, hlavný ciel v každom prípade je rovnaký: zachovanie bezpečnosti pacientov a obnovovanie zdravotného stavu.

Teraz Vám predstavíme, že na čo sa dá používať administrácia čiarových kódov v zdravotníctve a ako môže pomáhať v takých stresujúcich situáciách, ako súčasná epidemická situácia.

Usporiadanie vzoriek

Jedna z najhorších nočných môr lekárov je, že vzorky, ktoré odoberajú sa pomiešajú. Vďaka čomu pacienti s odlišnými chorobami môžu dostať nespráve lieky a budú nesprávne liečené. Žial velakrát sa dá počuť o takých prípadoch, čo hlavne môžeme ďakovať zastaraným administratívným riešením.

Označenie s čiarovými kódmi pomáha zabrániť práve tomu, čo usporiadanie vzoriek spraví nie iba rýchlejším a jednoduchším, ale aj ovela bezpečnejším.

Zdravotnícke samolepiace etikety boli tak vytvorené, aby splňali aj tie najprísnejšie normy a aby v každom prípade zvládli aj laboratórne podmienky. S ich pomocou najväčšiemu percentu chýb z nedbanlivosti sa dá účinne vyhnúť.

Príde to obzvlášť užitočné v takých časoch, keď kľúčovú úlohu zohráva odber vzoriek a keď nepretržite potrebujú testovať pacientov.

Identifikácia pacientov

Väčšina zdravotníckych inštitúcií sledovanie pacientov ulahčuje s mimoriadne jednoduchým riešením. To riešenie nie je iné, ako jeden náramok s jedným jednoduchým čiarových kódom, čo musai nosiť počas pobytu v nemocnici.

S načítaním čiarového kódu lekári za pár minút majú dostupnosť k všetkým dôležitým informáciám o pacientoch. Predtým k tomu bolo treba prehliadnuť lekárske záznamy a stohy administratívneho papiera.

Pomocou evidencie na základe čiarových kódov mimoriedne jednoducho sa dá overiť, že daný pacient aké lieky užíva, alebo či dostane príslušnú liečbu. Toto riešenie súčane znižuje zbytočné papierovanie a ulahčí nie iba prácu lekárov, ale efektívne zvýši aj zebpečnosť pacientov.

Zdravotnícke zamestnanci dokonca kedykolvek môžu aktualizovať zdravotné záznamy pacientov, čo vďaka digitálnych riešení sa ihneď dostane do databázového systému nemocnice.

Efektívna evidencia zásob

Nie je žiadnym tajomstvom, že nemocnice denno denne ovládajú viac milión prístrojov, čo správa zásob robí časovo náročnou úlohou. Zavedenie systému čiarových kódov avšak pomôže urýchliť objednávacie a evidenčné precesy a účinne sledovať materiálov a prístrojov.

Administratívny systém je ľahko nastaviteľný tak, že prepíše databázu po keaždom jednom nasnímanom lieku alebo prístroju, prostredníctvom čoho lahko môžeme vyhnúť chybám z inventára. Čiarové kódy dokonca umožňujú aj to, aby sme vedeli sledovať, že posledný krát kto používal jeden daný prístroj, alebo ktorý lekár naposledy bol v kontakte s konkrétným pacientom.

Hore uvedené informácie sú však iba špička ľadovca, veď čiarové kódy a skenery v zdravotníctve používajú na rôzne iné úlohy. Sú prítomné prakticky v každom segmente odvetvia a kde je možné, ulahčia prácu lekárov, ošetrovatelov a zdravotných zamestnancov.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt