Nebojme sa zmien! Produktivitu americkej logistickej spoločnosti posilnil nový softvér a nové prístroje

Nebojme sa zmien! Produktivitu americkej logistickej spoločnosti posilnil nový softvér a nové prístroje

Cardinal Logistics je známa logistická spoločnosť po celej Amerike, čo pracuje spolu s rôznými zákazníkmi a je za mnohými odlišnými projektmi ako prepravca. To znamená velmi vela práce, čoho koordinácia je velmi náročná úloha a požiada používanie technológie rôzneho typu.

Alebo už len požiadal až do teraz, veď Cardinal Logistics nedávno tak sa rozhodol, že zreformuje svoju park prístrojov, čo je základe ich bezproblémového funvovania a zefektívni a zdokonaluje každodennú prácu s novými hardvérmi, ďalej so zavedením softvérmi.

Výzva

Spoločnosť pracuje spolu s 73 zákazníkomi a má 233 rôzne projekty, takže pre nich najväčšiu výzvu znamenal aby zosúladili inak fungujúce pracovné prístroje , ktoré fungujú s rôznými softvérmi. Avšak z záujme zv9yšenia efektívnosti práce museli niečo vymyslieť a nájsť riešenie na problém spojenie rôzných prístrojov, nakolko zjednotenie odlišných projektov im znamenalo ročne viac milión dollárov plus vydaní.

Riešenie

Riešenie problému pre spoločnosť znamemalo zavedenie nového, centrálmeho softvéru, naďalej zaobstarávanie s tým kompatibilných, multifunkčných prístrojov. Kým softvér Dynamic Workflow vyvíjali vlastné vývojári spoločnosti, tak počas zmeny parku prístrojov vedúci spoločnosti Cardinal Logistics zvolili dva mobilné počítače MC65/67, respektíve TC55 od Zebry.

Výsledok

Vedenie spoločnosti Cardinal logistics sami boli prekvapení, že po zavedení nového softvérového systému a nových prístrojov, ako rýchlo a ako viditelne rástla produktivita. Vďaka nových prístrojov každý jeden šofér je schopný na vybavenie viac úloh, ďalej ich prácu vo velkom miere urýchlio a zjednodušilo používanie mobilných prenosných počítačov. Okrem toho nová technológia účinne znížila prechádzajúce výdavky spoločnosti a podarilo sa minimalizovať aj ka2zdodenné náročné 0papierovanie.

Kombinácia softvéru vyvíjaný prostredníctvom spoločnosti a prístrojov Zebra sa ukázalo tak efektívnym pre Cardinal Logistics, že v budúcnosti chcú sprístupniť séftvér Dynamic Workflow aj pre iných spoločností, ktorí tiež pracujú v logistickom priemyselnom odvetví.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt