Inteligentné etikety v potravinárskom priemysle - ako a na čo ich používame?

Inteligentné etikety v potravinárskom priemysle - ako a na čo ich používame?

Dnes žijeme v takom svete, kde môžeme povedať takmer na všetko, že je "inteligentný". Každý má aspoň jeden smartfón, možno, že na ruke nosíme inteligentné hodinky, ale s inteligentnými etiketami, ako s pojmom, pravdepodobne ešte sme sa nezaoberali.

Hoci netreba si myslieť na veľkého diabla, veď hovoríme o takej veci, s čím v dnešnom žitova sa môže stretnúť jeden nič netušiaci kupujúci pri návšteve ktoréhokoľvek obchodu. Nakolko pri klasických čiarových kódov sú čoraz populárnejšie aj QR kódy a RFID etikety, ktoré umožňia ovela väčšie sledovanie produktov, ako sme si vedeli predstaviť.

To znamená obrosský pokrok hlavne v potrevinárskom priemysle, kde dodatočné informácie umožňujú nie iba bezpečné sledovanie skladových zásob, ale aj zvyšovanie bezpečnosti potravín.

V nasledvnom článku Vám stručne predstavíme, čo máme na mysli pod „inteligentným štítkom“ a aké sú hlavné oblasti, z ktorých profituje potravinársky priemysel, vďaka tej novej technológie na ukladanie informácií.

Čo je vlastne inteligentná etiketa?

Výraz ineligentná etiketa sa používa na označovanie a kódovanie takých riešení, ktorých funkcionalita presahuje bežné čiarové kódy.

V podstate viac informácií, napríklad sú schopné ukladať aj odkazy. Sem patria napríklad aj QR kódy a RFID etikety, ktoré sa používajú na čoraz viac mieste počas každodenného života. Tieto riešenia ponúkajú možnosť na presnejšie sledovanie tovarov a na vhodné ukladanie potrebných dodatočných informácií.

Inteligentné označovacie možnosti pomôžu v presnejšej identifikácií pôvodu a vlastnosti produktov a pomocou ich vlastností sa efektívne môžu zvýšiť bezpečnosť potravín, znížiť plytvanie potravinami, pomocou presného sledovania dátumu spotreby.

QR code a RFID: to skutočne inteligentné riešenie

S fungovaním QR kódov a RFID etikety predtým sme sa už zaoberali podrobnejšie, avšak by sme zhrnuli podstatu stručne a výstižne.

QR kód je taký nový typ čiarového kódu, čo oproti klasických jednodimenzionálnych kódov je schopný ukladať ovela viac informácií. Kým jeden klasický 1D čiarový kód má kapacitu 20 znakov, tým jeden QR kód vie ukladať viac ako 7000 znakov. Tieto údaje sú účinne použiteľné pre identifikáciu daného produktu, sledovanie produktu, ďalej aj pre marketing potravín.

Jedna najväčšia výhoda QR kódov okrem hore uvedených je, že sú mimoriadne jednoducho spracovatelné pomocou rôzných inteligentných prístrojov, ako napríklad dátový terminál, alebo smartfón. Dokonca sú rýchlejšie čitateľné, ako klasické čiarové kódy, aj napriek zvýšenému množstvu informácií.

To znamená veľa nových možností pre potravinársky priemysel, veď takým spôsobom na obale výrobku s jedným kódom môžeme uviesť kalorické tabuľky, nápady na recepty, alebo iné, užitočné informácie.

Situácia je podobná aj v prípade RFID, takže v prípade rádiofrekvenčnej identifikácie. Elektromagnetická etiketa, ktoré sa dá lepiť na potraviny, pomôže sledovať daný výrobok v celom dodávateľskom reťazci, prostredníctvom čoho zlepšuje bezpečnosť potravín, ďalej zrýchluje a upresní vykonanie logistických a skladových procesov.

Riešenia 21. storočia v záujme maximalizácie zisku a produktivity

Inteligentné etiketovanie je také riešenie, čo prispeiva k zvýšeniu efektivity práce so zvýšením sledovatelnosti. Prostredníctvom čoho sa lahko dá maximalizovať aj zisk z komodít, aj produktivita v potravinárskom priemysle.

Okrem tých také možnosti, ako napríklad každodenné používanie QR kódov umožňuje, že určité komplexnejšie informácie by boli dostupné nie iba pre zamestnencom obchodov a skladov, ale aj pre spotrebitelov. Čo podporuje efektívny rozvoj vzťahov medzi danou značkou, respektíve obchodným reťazom a zákazníkom.Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt