Honeywell uviedol na trh inovatívny firemný softvér na správu údajov

Honeywell uviedol na trh inovatívny firemný softvér na správu údajov

Vo vývoji firemných technológií zaznamovaní a spracováni údajov Honeywell už dlhé roky má popredné miesto, môžme sa ho pokladať za vedúcu spoločnosť na trhu. Spoločnosť ani tento rok si neklamal, veď na začiatku júna uskutočnila také oznámenie, čo v základe reformoval trh softvér na analýzu dát a všetko prevráti naruby, čo predtým sme vedeli ohladom plnenia úloh podnikovej správy.

Viac, ako 100 ročná skúsenosť v jednom softvéri

Hovorca Honeywell oznámil 6. júna oficiálne predstavenie nového softvéru Honeywell Forge. Program je jedna cloudová aplikácia, ktoreho ciel je zaznamenávanie firemných údajov, spracovanie údajov, respektíve zjednoduchšenie a reformácia analýzy údajov.

Cloudový softvér umožňuje pre používatelov, aby pomocou rozvíjaných analyzačných riešení efektívne sa dalo dosiahnuť také informácie, ktorých používanie pomôže vhodnú optimalizáciu svojich spoločností. S používaním Honeywell Forge spoločnosti v budúcnosti môžu fungovať nie iba efektívnejšie ale aj bezpečnejšie.

Hlavnú úloha softvére je, aby údaje z rôzných prístrojov, pracovných procesov lahko vedel spracovať za informácie a monitorizovať ich. A to všetko s rýchlym, účinným a hlavne nákladovoefektívním spôsobom.

Softvér zjednotí všetky tie vlastnosti, čo spoločnosť získala za sto rokov na základe skúseností riadenie procesu a prístrojov, ktoré môžu umožňiť bezpečnú prácu a efektívne zvýšenie prodiktivity na pracovnom mieste.

Hlavná cnosť je kompatibilita a transparencia

Cloudový softvér na správu údajov môže byť užitočný pre každé podnikanie od malých spoločností až do velkoobchodov. To môžeme ďakovať hlavne vysokej kompatibility, už s existujúcimi prístrojmi a softvérovými systémami.

Honeywell Forge účinne sa dá integrovať do každého, už fungujúceho firemného softvéru a so zosúlaďovaním prístrojov, ktoré fungujú s ním a pomôžu v zaznamenaní údajov, v analýze údajov, naďalej sledovacie procesy firemných operácií. S aplikáciou pracovné systémy sú nie len lahko ovládatelné, ale aj efektívne transparentné, veď softvér riadi a spracúva všetky také prístroje ako centrálny prvok, ktoré pomôžu zaznamenávanie a spracovanie tak9ych dôležitých informácií, ktoré posúvajú našu spoločnosť vpred.

A že prečo to je taký velký pokrok?

U väčšine spoločností riešenie transparentnosti pre vhodne fungujúcich pracovných procesov a funkcií znamená velký problém. Ďalej to, aby tie procesy boli aj vhodne zosúladnené, nech o tom ani nehovoríme. V takom chaose avšak je velmi ťažké dosiahnuť produktivitu, naďalej získať so systému užitočné informácie, ktoré slúžia kultúru podnikania a spracovať ich v náš prospech.

Ciel Honeywell Force je, aby riešil túto fragmentáciu a dal taký prístroj do ruky Vašej spoločnosti, čo nieže ulahčí iba prácu, ale otvorí svet aj udržateľného rozvoja, čo sa môžeme prispôsobiť potrebám trhu.

Revolučné inovácie v mene produktivity a bezpečnosti

Pri jednoduchého spracúvaniu a zaznamenávaniu údajov softvér je vhodný aj na vykonanie mnohých nových a inovatívnych úloh. Honeywell Forge pomáha používatela prostredníctvom prediktívnej analýzy v tom, že v čase vedeli identifikovať problémy kvôli údržbe a aby predtým ich vedeli vyriešiť ako tie by zapríčili vážne problémy v systéme. Pomocou softvéru zamestnanci môžu byť efektívnejšie, ale môžu pracovať aj bezpečnejšie a profesionálnejšie a to všetko tak, že Honeywell Forge znížináklady a riziko, avšak viditeľne zvýši produktivitu.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt