Čo sú systémy POS a ako fungujú?

Na našej strávke už vela ste mohli načítať o systémoch POS, takzvaných Point og Sale (predaj na mieste). Ale čo znamená vlastne tento výraz a na čo sa dá používať? Teraz Vám ukážeme, že treba vedieť o tomuto záhadnému pojmu.

Čo je to POS?

Systémy POS sú siete vzájomne prepojených zariadení, čo sú riadenými počítačmi. V ich centre je jeden softvér, čomu typ obvykle závisí od toho, že dená spoločnosť akým účelom chce používať tento systém.

Všeobecný ciel systémov POS je, aby ulahčili administráciu, sledovanie a predaj predávaných výrobkov. V obchode používaný systém POS štandardne sa skladá z pokladnice, tlačiarne, respektíve z prístrojov slúžiacich pre zadanie údajov (rôzne typy snímačov čiarov9ych kódov, dotykový displej, atď.).

Kde používajú?

POS systémy štandardne používajú v oblasti obchodu a pohostinstva. Ich používanie nieže len urýchly celý proces nákupu, ale pomôže monitorovať obsah pokladne, poskytne informáciu o stave skladových zásob, naďalej o tržbách a zabezpečí kompletný obraz o zvykov spotrebiteľov.

Ako máme vybrať POS?

Výber najvhodnejšieho systému POS je nevyhnutné pre úspešnosť našej spoločnosti, veď tento systém zohráva významnú úlohu vo vytváraní zákazníckej spokojnosti. Pre nás najideálnejšie riešenie môže závisieť od viacerých, kľúčových faktorov.

Medzi tými patrí druh podnikania, poznetky dennej tržby, typy a počet transakcií, počet obchodov a prevádzok, respektíve externé, používané aplikácie prostredníctvom obchodu. Väčšina POS aplikácií v základe je flexibilná a dá sa ich používať s funkciami v súlade s našimi cielmi, avšak v každom prípade je potrebné si dávať pozor na to, aby sme si vybrali taký softvér, čo je schopný ovládať funkcie, ktoré sú potrebné pre naše podnikanie. Ak chceme synchronizovať čím viac pracovných staníc, alebo ak chceme navzájom spojiť čím viac obchodov, tak samozrejme budeme potrebovať tým komplexnejší softvér.

Naše potreby samorzejme s časom sa môžu zmeniť, avšak ak máme v obchode dostupný systém POS, tak naša velká výhode bude, že lahko sa ich dá kedykolvek rozšíriť alebo rozvíjať.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt