Čo je internet vecí a ako ovplyvňuje budúcnosť obchodných reťazcov?

Čo je internet vecí a ako ovplyvňuje budúcnosť obchodných reťazcov?

V posledných rokoch dosť často sme sa mohli stretnúť s pojmom Internet of Things (IoT), takznaným internet vecí. Ale vlastne čo znamená tento pojem a aký má vplyv na budúcnosť spoločností zaoberajúce sa s obchodom a logistikou?

V tomto článku stručne vyjasníme tento pojem a ukážeme aj to, prečo sa oplatí sa zapojiť do online sveta aj domácim spoločnostiam.

Čo je vlastne IoT?

Hoci na prvýkrát tento pojem znie mysticky, ale význam IoT vlastna sa dá vysvetliť ovela jednoduchšie, ako by sme si to na prvýkrát mysleli.

Internet vecí nie je iné, ako jednotka rôzných, jednoznačne identifikovatelných elektronických zariadení, ktoré navzájom komunikujú cez internetový streaming. Zariadenia sa pripájajú k sieti pomocou zabudovanými senzormi a s takým spôsobom si vzájomne zdieľajú všetky príslušné informácie.

Technológia sa rozšírila vďaka inteligentným prístrojom a nepretržite rozvíja neustále sa zrýchľujúcim tempom. Tento druh postupu hlavne môžeme ďakovať čoraz narastajúcej mobilite prístrojov.

Internet vecí v praxi

IoT vôbec nie je taký pojem, čo poznajú iba v oblasti obchodu a logistiky. Používanie siete inteligentných prístrojov ja každodenný prejav v zdravotníctve, kancelárskej práce, dokonca v každodennom živote.

Napríklad tam sú naše smartfóny, inteligentné televízory, naďalej inteligentné hodinky používané ako doplnky. Tieto prístroje navzájom komunikujú v našej domácnosti využívaním výhod internetu, čím sa vytvorí ich vlastná sieť.

Takto vzniknutá "inteligentná domácnosť" avšak je iba jediný príklad na to, že ako vlastne funguje v realite takzvaný internet vecí. V súčasnosti sú čoraz populárjenjšie také riešenie v oblasti obchodu a logistiky a pomocou IoT sa dá urýchliť, spresniť a zefektívniť každodennú prácu.

Výhoda budovania vlastnej siete

Ak trochu odmyslíme od smartfónov, tak lahko prídeme na to, že ako funguje vlastne IoT v živote obchodného reťazca. Také prenosné prístroje, ako napríklad dátové terminály, bezdrótové čítačky čiarov9ych kódov, alebo robustné priemyselné tablety všetky prispievajú k tomu, aby sme vytvorili plynule fungujúcu pracovnú sieť, čo výrazne zjednoduší naše činnosti.

Nakolko prepojenie inteligentných zariadení zjednoduší nie iba komunikáciu v rámci spoločnosti, ale výrazne zjednoduší aj proces nákupu. Napríklad aplikácia mobilných terminálov už nejaký čas je zvykom v živote menších obchodov a obchodných reťazcov, predovšetkým počas zákazníckych vernostných programoch a pri platbe pri pokladni.

Čo určite stojí ešte za niekoľko slov je proces zaznamenania dát a analýza údajov. Používanie mobilných prístrojov urýchlí a sprasní prácu, ich pomocou lahko a účinne môžeme vyhnúť administratívne chyby, ktoré sa vyskytnú kvôli ľudskej nedbanlivosti.

Nehovoriac o tom, že prístroje pripojené k softvérovej online databáze ihneď prepošlú dôležité informácie do centrálného systému, vďaka čomu pracovný proces bude nieže len bezpečnejší, ale výrazne sa dá aj skrátiť.

Z celkového hľadiska si môžeme povedať, že internet vecí z hladiska obchodu v budúcnosti môže priniesť vážne zmeny. Používanie inteligentných prístrojov môže byť dobré rozhodnutie aj z hladiska produktivity, aj z maximalizovania zisku a nie iba pre velkých spoločností, ale aj pre menších a stredných obchodov. 

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt