Čo je to DNA čiarové kódovanie?

 V roku 2003 Paul Hebert kanadský výskumník univerzity Ontario Guelph navrhol "kódovanie DNA" ako spôsob identifikácia druhov. DNA čiarový kód je používa jednu velmi krátku geretickú sériu ako štandardná časť genómu, tak ako napríklad jeden skener v supermarketoch odlišuje produkty s čiernými čiarami kódu Universal Product Code (UPC).
Dve čiary veľmi vedia podobať netrénovanému oku, ale v oboch prípadoch kódy sa od seba odlišujú.

Dovtedy biologické vzorky identifikovali s morfologickými vlastnosťami, ako tvar, velkosť a farba časti tela. V niektorých prípadoch jeden kvalifikovaní a akreditovaní odborník rutinne vie identifikovať morfologické "klúče" (krok za krokom, že čo hladá), ale vo väčšine prípadoch je potrebný jeden skúsení taxonom.
Ak jedna vzorka je poškodená alebo je v nezrelej fáze vývoja, tak ani odborníci ju nevedia identifikovať. Kódovanie s čiarovými kódmi odstráni tento problém, nakolko aj neodborníci môžu dostať čiarové kódy z drobných množstiev tkanív. To neznamená, že štandardná texonómia nie je dôležitá, ale radšej to, že DNA kódovanie môže slúžiť v súbore nástrojov taxonómov ako nový nástroj, čo dpolňuje ich vedomosti a poskytuje inovatívne riešenia aj pre neodborníkov, ktoré potrebujú rýchle ifentifikácie.

Takmer pre všetky skupiny zvierat štandardne používaný čiarový kód je génová oblasť jeden bázový pár 648 mitochondriálna cytochróm oxidáza v 1 gény ("CO1").

Projekty čiarový kódov DNA sa skladajú z štyroch častí:
- Odber vzoriek
- Laboratórna anylýza
- Klasifikácii v databáze
- Analýza údajov

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt