Rýchlejšie dodanie balíkov, vďaka mobilných prístrojov Zebra

Rýchlejšie dodanie balíkov, vďaka mobilných prístrojov Zebra

Spoločnosť Doddle bola založená v roku 2014 a zaoberá sa s doručením balíkov, čo prevádzkuje balíkomaty, takzvané "click & collect" na podanie a prevzatie balíkov online obchodov v celej oblasti Spojeného kráľovstva. Zákazníci rýchlo a jednoducho si môžu prevziať balíky a v prípade reklamácie s takou istou účinnosťou vedia vrátiť podajcovi.

Takže ciel spoločnosti Doddle je, aby uľahčila každodenný život ľudí. Táto práca vie fungovať účinne len v tom prípade, ak na realizáciu používajú tie najlepšie prístroje, ktoré len sú k dispozícií. Spoločnosť práve preto sa rozhodla, že si vyberie technológiu od Zebry.

Prečo boli potrebné inovácie?

Nakolko v prípade Doodle horovíme o jednej dynamicky rastúcej, neustále sa rozširujúcej spoločnosti, tak najväčšiu výzvu znamenala zrýchlenie pracovného procesu a efektívna obsluha neustále prichádzajúcich zákazníkov. Hlavne kvôli tomu, nakolko v obchodoch predtým pracovali s pevným POS systémom, čo obvykle znamenal dve pokladnice a jeden nemobilový snímač čiarových kódov. To významne spomalil proces nákupu, takto sa spoločnosť rozhodla, že prejdú na modernejšie mobilné prístroje, ktoré napomáhajú rýchlejšiu obsluhu. Vybraté boli prenosné počítače Zebra TC70 a TC51, naďalej mobilná tlačiareň GS420D.

A prečo?

Prenosné prístroje umoňnia pre pracovníkov Doddle nie len rýchlejšie vybavenie práce, ale aj vo velkej miere ulahčia. Od premeny čas prevzatia jedného balíka všeobecne sa skrátil o 12 sekúnd, čo vzhladom na obrat obchodov spoločnosti každodenne znamená veľmi vážnu úsporu času. Ďalej, to je verejne známe, že čas sú peniaze, takto v prípade Doddle používanie nového hardévru bolo jedna obozretná finančná investícia.

Napokon dlhoživotné mobilné prístroje Zebra sú schopné na vykonanie univerzálnych úloh, veď sú vhodné aj na skenovanie čiarových kódov, respektíve aj na spracovanie údajov ohladom objednávok. Spolu s mobilnými tlačiarňami etikiet ulahčia aj logistické úlohy a zabezpečujú pracovníkom oveľa menšiu šancu na chybu, ako predchádzajúce, pevné POS systémy. Vďaka rýchlejšej a efektívnejšej obsluhy stále viac ľudí si vyberie služby od Doddle, čo len v poslednom polroku viedol k otvoreniu niekoľkých nových obchodov.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt