Čiarový kód a RFID: odporúča sa zvážiť pred výberom

Čiarový kód a RFID: odporúča sa zvážiť pred výberom

Čiarový kód a RFID etikety sú také výberové možnosti, ktoré spoločnosti musia prijať v záujme zlepšenia efektivity. Ktoré sú najviac nákladovo efektívne a spolahlivé pre dlhodobé fungovanie?

Tu je niekoľko vecí, čo sa odporúča zvážiť:

Etiketa čiarových kódov

RFID tag

Vyžaduje dohľadnosť a v záujme snímania je potrebné umiestniť

v závislosti od odrazu svetla

Dá sa načítať aj bez viditelnosti, kým etiketa je v rozsahu
rádiofrekvenčného spektra
Efektívne sníma, ak potreviny a iné tovary prejdú
cez snímaciu oblasť
Pri vstupných bránach na podujatí sa dá snímať rýchlejšie, ako štandardné ID pásky,
prostredníctvom čoho zabezpečí rýchlejší vstup
Poskytuje bezprostrednú informáciu na základe potlačených
informácií na etiketu pre identifikovanie výrobku

Niektoré RFID etikety sú čitaltelné a prepisovateľné, takto informáciu sa dá zmeniť. Táto funkcia je

opätovne použiteľná, čo umožňuje používatelovi, aby personalizovali etikety.

Nákladovo efektívny dizajn a tlač RFID etikety požadujú externé elektronické obvody (čipy a antény, preto sú drahšie)

RFID etikety používajú jedinečné elektronicky generované kódy a štandardné protokoly čiarových kódov. Pri inventúrnych nastavení etiketa čiarových kódov si môžete tovar prevziať podla typu produktu a výrobcu. Používatelia ručne musia skontrolovať špecifikáciu prvkov, napríklad farbu, cenu a dátum nákupu jednotlivých produktov. Druhé je, že RFID etikety sú schopné ukladať 2.000 bajtov informácií a budú schopné čítať aj zásoby jednotlivých produktov.

Napríklad:
Etiketa čiarových kódov je schopná dávať informáciu jedného pracovníkovi, napríklad že kolko A a B prístroj je skladom, ale jedne RFID etiketa je schopná na to, aby poskytol informácie o skladových zásob oboch produktov, vrátane aj príjem, cenu a distribútor.

Nakoniec, ak aj tlačiareň je vhodná, tak čiarové kódy aj RFID etikety môžu odstrániť ludské chyby a môžu prispieť pre efektívnosť obchodu, ďalej môžu porovnať ručné vysporiadanie jednotlivých prvkov. Zakúpenie čiarových kódov alebo RFID etikiet závisí od náročnosti údajov spoločnosti a spôsobu používania systému. Spotrebovatelia musia vykonať etiketovanie na základe požiadaviek a finančných limitoch.

Ak potrebujete pomoc, že ktorú možnosť by ste mali vybrať, tak nás kludne kontaktujte, radi Vám pomôžeme!

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt