3+1 príčina, že prečo znamenajú mobilné prístroje budúcnosť zdravotníctva

3+1 príčina, že prečo znamenajú mobilné prístroje budúcnosť zdravotníctva

Po celom svete stále viac zdravotnícka inštitúcia integruje používanie inteligentných prístrojov do procesu každodennej práce. To nie je náhoda, veď tieto moderné riešenia ulahčia a robia bezpečnejším nie len disktétne spracovanie údajov pacientov, ale zjednodušia aj administráciu liekov a prístrojov. Dlhodobo to všetko garantuje nižšie náklady, naďalej spolahlivejšiu zdravotnú starostlivosť.

Napríklad prístroje Zebra v každodennom živote používa po celov svete velmi vela zdravotná inštitúcia, veď na trhu sa považuje za jedným najflexibilnejším a a najspolahlivejším výrobcom. Práve preto pri prenosných mobilných zariadení pre obchodný priemysel a na précu na mieste vyrábajú aj prenosné dátové terminály a počítače výslovne pre zdravotnícke používanie, ktoré pri špecifických funkcií aj s pracizitou garantujú bezproblémové a plynulé bezpečné vybavenie nemocničných alebo lekáreňských úloh.

A že ako? Teraz si to ukážeme!

Bezpečné spracovanie údajov

Už sme o tom viackrát písali, avšak treba čo najviac zdôrazniť, že administratíva na základe čiarových kódv do akej miery je schopná ulahčiť rýchle, účinné a hlavne disktétne spracovanie údajov nemocničných pacientov.

Stačí aj jeden identifikačný náramok s čiarovým kódom, aby lekári a zdravotné sestry mali prístup k potrebným informáciam o pacientoch kedykoľvek počas dňa. Operačný systém Android ľahko sa pripája s nemocničnými záznamami a stačí ibe jediné, rýchle skenovanie, aby ihneď sme mohli vidieť lekársky záznam pacienta, predpísané lieky a aj tie choroby, ktoré už mal.

To všetko pomôže nie iba v zrýchlení každodennej práce, ale v kritických situáciach môže zachrániť aj životy.

Sledovanie prístrojov

Či ide o nemocenskú alebo lekáreňskú prácu, prísne zaznamenovanie a evidencia drahých prístrojov, liekov alebo spotrebných materiálov znamená výnimočne dôležitú úlohu! Administrácia na základe čiarových kódov hlavne pomáha v tom, aby vždy presne sme mohli vedieť, že kolko je počet zásoby liekov, alebo sledovať dátum spotreby, vďaka čomu ďalej môžeme zvýšiť bezpečnosť pacientov.

Spracovanie objednávok

Vhodné spracovanie údajov je dôležité nie iba z hladiska existujúcich prístrojov a liekov, ale aj z hladiska spotrebných materiálov a dátumu expirácie. Jedna dobre fungujúca digitálna databáza pomôže, aby sme lepšie vedeli sledovať požiadavky na objednávku, alebo nedostatky. Dokonca, môžeme si stiahnuť na naše inteligentné prístroje aj aplikácie, ktoré sú určené práve na takéto účely.

Dnes už viaceré farmaceutické výrobcovia a spoločnosti zaoberajúce sa so zdravotníckymi prístrojmi umožňuje to, že registrované zdravotnícke inštutúcie s jedným kliknutím cez online vedeli zadať svoje objednávky, ktoré súvisia s liekmi, spotrebnými materiálmi a sanitárnými príslušenstvami.

Rýchlejšia komunikácia

Moderné mobilné prístroje pri účinnejším spracovaní údajov umožňujú aj bleskovo rýchlu komunikáciu, čo v zradvotníckych inštitúcií tiež môže zachrániť životy.

V jednej nemocnici kedykolvek môže nastať taká kritická situácia, keď v tom momente je potrebná bezprostredná reakcia lekárov alebo zdravotných sestier a inteligentné prenosné prístroje, ktoré sú stálu unich umožňujú, aby ihneď vedeli reagovať na mimoriadne situácie.

Hoci v našej krajine v oblasti zdravotníctva ešte nie je velmi rozšírené používanie mobilných prístrojov, ale zahraničná prax už ukazuje, že pomocou takých spolahlivých riešení, ako mobilný terminál Zebra TC52-HC vytvorený výšlovne na nemocničné používanie sa dá vylepšiť prácu za plynulejšou, ďalej práca bude aj bezpečnejšia pre lekárov a takisto aj pre pacientov.Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt