3+1 chyby počas potlače etikiet, čomu sa dá ľahko vyhnúť s opatrnosťou

3+1 chyby počas potlače etikiet, čomu sa dá ľahko vyhnúť s opatrnosťou

Používanie dokonalej etikety vo väčšine obchodnej skupiny je nevyhnutné. Či sa bavíme o jednom sklade, závodu alebo o zdravotníckej inštitúcií, označenie s výbornou kvalitou môžeme považovať za základnú požiadavku.

Nakolko väčšina oblastí vyžaduje odlišné riešenia, avšak jedno vo všetkých je rovnaké: je dôležité, aby etikety na označenie boli vyrobené v čom nejlepšej a najtrvácnejšej kvalite. V záujme čoho si musíme venovať obrovskú pozornosť precizitu nie iba počas výrobného procesu, ale aj počas navrhnutia.

V nasledovnom článku Vám ukážeme 4 také základné chyby, ktorým lahko sa dá vyhnúť, ak usilujeme sa o profesionalitu aj počas vytvorenia etikiety, aj v priebehu vyhotovenia.

Nevhodná tlačiareň etikiet

Prvá, ale aj nedôležitejšia vec pre vyhotovenia dokonalých etikiet je to, aby vždy sme používali tú vhodnú tlačiareň etikiet. Požiadavky závisia od prostredia a druhu práce, ďalej to je velmi dôležité, aby pred zaobstaraním sme uvedomili, čo vlastne potrebujeme!

Napríklad vyžaduje iné riešenie jeden menší obchod alebo kancelária, ako jeden velký sklad, závod alebo priemyselná inštitúcia. To znamená, že v prvom prípade môže stačiť jedna stolná tlačiareň, avšak v druhom budeme potrebovať priemyselné riešenie, čo funguje špeciálnejšie.

Nevhodný spotrebný materiál

Takže sme pri otázke ohladom materiálu. Ak chceme, aby naše etikety mali vždy dokonalú kvalitu a boli v súlade s predpismi, tak je dôležité, aby sme vždy používali ten najkvalitnejší spotrebný materiál.

S podozrivo lacnými surovinami od neznámych výrobcov konečný výsledok možno, že nebude velmi trvácny a predsa sa môžu vyskytnúť pochybnosti aj v kvalite, aj vo vzhlade. O tom už ani nehovoriac, že velké namáhanie a priemyselné požiadavky vyžadujú špeciály materiál, čo odolá voči prachu, vode a chamikáliam.

Chyby v návrhu

Návrh môžeme považovať za najkomplexnejšiu etapu vo vyhotovení etikiet. Musíme dávať pozor na velmi vela vecí, práve preto je dôležité, aby túto úlohu podla možností sme vyriešili naozaj profesionálne.

Najzákladnejšiu chybu najčastejšie môžeme ďakovať nepozornosti, vďaka ktorej v konečnom produkte sa môžu vyskytnúť pravopisné chyby alebo preklepy. V záujme toho, aby sme tomu vedeli vyhnúť, nikdy nezabúdajme si skontrolovať text ešte pred potlačom.

Čo môže znamenať ešte väčší problém, to je nevhodný grafiký návrh. Nakolko ak naše etikety vytvorí odborne nespôsobilá osoba, tak lahko sa môže stať, že tmavosť bude zla kalibrované, nenavrhne vo vhodnom DPI formáte, používa pixelovú grafiku, alebo práve zabúda používať z hľadiska tlače dôležité označenia.

Takže je dôležité, aby sme pracovali spolu s takými ludmi, ktorí sú si vedomí, že aké sú potrebné kroky pre vytvorenie dokonalej etikety. To je najdôležitejší hlavne pri produktových etiketách, veď pre vytvorenie jednej jednoduchej etikety na označenie produktov môže stačiť aj jeden softvér pre návrh etikiet, alebo jeden jednuduchý textový editor.

Nedostatočné informácie

Nakoniec prídeme k najkritickejšiemu bodu, na kvalitu informácií na štítku. Nakolko hlavná úlohe etikiet je poskytunite informácií, nikdy nesmieme na to zabúdať, aby naše etikety, ktoré označujú produkty, regály, pracovné prístroje, atď. vždy boli podstatné a obsahovali zákonom požadované informácie!

Nakolko, ak niečo podstatné bude chýbať o etiketách, tak to môže mať za následok vážný problém, dokonca aj pokutu. Napríklad na etiketách v chemickom priemysle nestačí zobraziť iba účinné látky chemikálií, ale je potrebné ovádzať aj dôležité varovania. Ale nie je to inak ani v potravinárskom priemysele, kde pri zložení je takisto dôležitá aj krajina pôvodu.

Ak tlačíte čiarový kód alebo QR kód, tak musíme dávať pozor aj na to, aby všetko bolo vhodne umiestnené, aby skenery jednoducho vedeli dekódovať bezchybné informácie.

Stiahnúť článok vo formáte PDF

Záujem a dopyt